Skip to main content
header

קיימוּת – כי הכּול קשור

 ערכת ההסברה "קיימוּת – כי הכּול קשור", המיועדת לכיתות ג' עד ט', מציעה היכרות עם גישת הקיימוּת בהתבוננות רחבה ורב-תחומית.

הערכה מחולקת לחמש יחידות אשר כל אחת מהן מאירה היבט מסוים של הקיימוּת, ודרכו היא מציגה את יחסי הגומלין המורכבים שבין האדם לבין סביבתו הטבעית והאנושית.

כל אחת מחמש היחידות כוללת כרזה וחוברת למורה ובה רקע כללי ומערכי שיעור.

בדפים אלה אנו מביאים קישורים לדפי אינטרנט, למאמרים, לסרטים ולספרים שבהם תוכלו להיעזר כדי להרחיב את ידיעותיכם ולהעשיר את תוכן השיעורים. בחלק ממערכי השיעור תמצאו הפניות לקישורים מסוימים.

 

איך לקבל ערכה?

אפשר להוריד את הערכות מהאתר של המשרד להגנת הסביבה.

לגני ילדים ולכיתות א' ב' :
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Education/greenkd/Pages/KindergardenActivities.aspx

לבתי ספר:
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Education/GreenAshool/SchoolActivities/Pages/sustainability_schools.aspx

ערכות מודפסות אפשר לקבל מהמשרד להגנת הסביבה. חלק מהערכות כבר חולקו ולא נמצאות במלאי.

לבירורים:
מאירה הלפר - סגן ראש אגף חינוך וקהילה
meira@sviva.gov.il
02.6495807
  050 6233194

קרדיטים


צוות פיתוח – מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים

ניהול הפרויקט: אסנת בבלי

כתיבה ופיתוח:  ד"ר תמר אחירון-פרומקין, אסנת בבלי

עיצוב: ואדיק בקמן

איור קומיקס: דניאל גולדשטיין

ייעוץ מדעי:  ד"ר תמר אחירון-פרומקין, ד"ר אמיר בן-שלום, ד"ר ירון להבי

עריכת לשון: עדנה חכם-בסקין

צוות היגוי – המשרד להגנת הסביבה, אגף חינוך והסברה

זיוית לינדר

מאירה הלפר

צוות היגוי – משרד החינוך, מינהל מדע וטכנולוגיה

נירה קושינסקי
 

 

נוצר בתאריך: 10/01/10
עודכן בתאריך: 07/04/15