Skip to main content
header

מדע לחטיבת הביניים באתר האינטרנט של מוזיאון המדע ירושלים

באתר האינטרנט של מוזיאון המדע בירושלים מגוון פעילויות מרתקות ושפע תכנים מעניינים. המוזיאון פיתח דרך ייחודית לניצול קל ויעיל של אתר האינטרנט שלו, לשימוש מורים ולתמידים. תהליך החקר המדעי, אינראקציה וכוחות, חשמל, אנרגיה ועוד ועוד.

להגיע ישר לדף
מחפשים באינטרנט "מוזיאון המדע ירושלים".
מקלידים את מספר הדיף ולוחצים על העיגול הסגול.

 

 

באתר האינטרנט של מוזיאון המדע בירושלים מגוון פעילויות מרתקות ושפע תכנים מעניינים. המוזיאון פיתח דרך ייחודית לניצול קל ויעיל של אתר האינטרנט שלו, לשימוש מורים ולתמידים. תהליך החקר המדעי, אינראקציה וכוחות, חשמל, אנרגיה ועוד ועוד.

להגיע ישר לדף
מחפשים באינטרנט "מוזיאון המדע ירושלים".
מקלידים את מספר הדיף ולוחצים על העיגול הסגול.

להפנות את התלמידים
רושמים על הלוח את מספר הדף.
אומרים לתלמידים לחפש באינטרנט "מוזיאון המדע ירושלים" ולהיכנס לדף.

הורדות

להורדת קובץ עם מספרי הדפים באתר - דף אחד

להורדת קובץ עם מספרי הדפים וההסבר - שני דפים

נוצר בתאריך: 11/11/10
עודכן בתאריך: 14/08/12