Skip to main content

משחקי מדע באתר

צילמנו מוצגים במוזיאון ויצרנו סרטונים שבהם אנחנו מסבירים את המושגים המדעיים הקשורים בהם.

בשביל שיהיה עוד יותר מעניין, בנינו סביב כל סרטון משחק שבו תוכלו לבחון את עצמכם האם הבנתם את ההסבר.

ובשביל שתצטרכו לחשוב מהר, הגבלנו את המשחק בזמן.

אם לא הגעתם לציון שמספק אתכם, תמיד תוכלו לראות שוב את הסרטון ולענות שוב על השאלות.

בסוף המשחק תוכלו לקבל תעודה מדליקה עם השם שלכם עליה.

צילמנו מוצגים במוזיאון ויצרנו סרטונים שבהם אנחנו מסבירים את המושגים המדעיים הקשורים בהם.

בשביל שיהיה עוד יותר מעניין, בנינו סביב כל סרטון משחק שבו תוכלו לבחון את עצמכם האם הבנתם את ההסבר.

ובשביל שתצטרכו לחשוב מהר, הגבלנו את המשחק בזמן.

אם לא הגעתם לציון שמספק אתכם, תמיד תוכלו לראות שוב את הסרטון ולענות שוב על השאלות.

בסוף המשחק תוכלו לקבל תעודה מדליקה עם השם שלכם עליה.

סרטונים בנושאי אינטראקציה וכוחות

 

מגלגלים כספים

 

כדור האבן

 

גלגלות

 

הקשת הרומית

 

הנקר המתנדנד

 

סרטונים בנושאי חשמל

 

חוויה מחשמלת

 

חיכוך חשמלי

 

נורת הלהט

 

 

סולם ברקים

 

חשמל סטטי

משחקים - טופס משוב

לאחר שלמדתם ונהנתם, נשמח אם תספרו לנו על החוויה שלכם. כך נדע איך להשתפר.