Skip to main content

מבוא לשבשבות רוח

הרוח שימשה מאז ומעולם כמקור אנרגיה.

למען האמת היה זה אולי מקור האנרגיה המלאכותי הראשון בו השתמשו בני האדם. רוח הייתה ה"דלק" שהניע את כנפי תחנות הקמח בהן טחנו חיטה, הפעיל משאבות מים לחקלאות וכמובן הניע ספינות מפרש שחצו את האוקיאנוסים.


טחנת הרוח בפיטסטון - העתיקה בטחנות הרוח באיים הבריטיים.
(מקור: ויקיפדיה)

יתרונה של הרוח כמקור אנרגיה ברור - זוהי אנרגיה נקייה, כלומר לא מזהמת את הסביבה ואנרגיה מתחדשת, כלומר אין סכנה שתיגמר כמו מלאי הנפט או הפחם. אך יש מגבלות רבות לשימוש בה. היא זמינה רק במקומות מסוימים ולזמנים מסוימים. עצמתה אינה קבועה ונדרש שטח גדול יחסית להפקת כמות משמעותית של אנרגיה (בהשוואה לתחנת כח הפועלת על דלק או אנרגיה גרעינית).

המהפכה התעשייתית, שהחלה במאה ה 18, עם פיתוח מנועי הקיטור שהשתמשו בפחם כמקור אנרגיה, והמעבר לשימוש בחשמל במאה ה 19 שהביא לפיתוח תחנות הכוח, צמצמו מאד את השימוש ברוח כמקור אנרגיה. גם מנועי הקיטור וגם הגנרטורים בתחנות הכוח השתמשו בדלק (פחם, סולר, נפט או גז) כמקור אנרגיה. לשימוש בדלקים כמקור אנרגיה יתרון גדול מבחינת הנוחות והשליטה על קצב המרת האנרגיה והשימוש בה, אך החיסרון הוא בפגיעה בסביבה. טכנולוגיה נוספת היא המרת אנרגיה גרעינית, הנעשית בכמחצית מתחנות הכוח בעולם המערבי, אך גם לה יש סכנות של זיהום ואף חשש מאסונות אקולוגיים במקרה של תקלה.

בעשרות השנים האחרונות נעשים ניסיונות רבים לחזור ולהשתמש באנרגית הרוח ולצמצם את שריפת הדלקים והשימוש בחומרים רדיואקטיביים. במקומות מסוימים (בפרט אזורים חקלאים מבודדים) משתמשים במשאבות מים הפועלות ישרות מאנרגית הרוח. במקומות אחרים בונים טורבינות הממירות את אנרגיית הרוח לאנרגיה חשמלית. אנרגיה המשמשת ישירות את הצרכן עצמו או מזינה את רשת החשמל הארצית. בארץ, אפשר לראות טורבינות רוח ענקיות ברמת הגולן שם משטר הרוחות מאפשר הפקת כמות משמעותית של אנרגיה.

בפעילות זו נבנה שבשבות מבקבוקי פלסטיק משומשים ונכיר כמה מהשאלות שצריך להתמודד איתן כשרוצים לנצל את אנרגיית הרוח. בפעילות תוכלו גם לבנות דגמים של שבשבות וגם לבצע פעילות חקר וללמוד כיצד מדענים חוקרים שאלות ופותרים בעיות שונות.

 

התחל בפעילות

מוכנים? בואו נצא לדרך!

נוצר בתאריך: 08/12/08
עודכן בתאריך: 17/01/11