Skip to main content
header

שיטה נוספת למדידת מהירות הסיבוב

בניסויים עם השבשבות הצענו למדוד את מהירות סיבוב השבשבת בערת מניית סיבובי השבשבת בדקה אחת (סל"ד). בדף זה נציע דרך אחרת למדידת המהירות אשר מבוססת על עיקרון פיזיקלי מוכר.

לשם כך נשתמש ברצועות נייר, חרוזים ודבק חם.

מה רואים?

שתי רצועות נייר מחוברות לציר השבשבת, ושני חרוזים - אחד בקצה כל רצועה. כאשר השבשבת מסתובבת, החרוזים מתרוממים ומסתובבים עם השבשבת. ככל שהשבשבת מסתובבת מהר יותר - החרוזים מתרוממים גבוה יותר.

איך בונים?

הכינו שני חרוזי פלסטיק זהים, ושתי רצועות נייר באורך של 10 ס"מ וברוחב של ס"מ אחד.

חרוזים וסרטי נייר

הדביקו כל חרוז פלסטיק בקצה כל אחת מרצועת הנייר.
הדביקו את צידה השני כל רצועה לציר השבשבת. יש להדביק את הרצועות בצדדים נגדיים של השבשבת, ובמקום כזה שהרצועות יוכלו להתרומם באופן חופשי עם סיבוב השבשבת. בתמונה ניתן לראות את חיבור הרצועה לשבשבת מסוג "סבוניוס" (Savonius).

מד חרוזים בשבשבת סבוניוס

הפעילו את המאוורר כך שהשבשבת תתחיל להסתובב.

מה קורה לחרוזים כשהשבשבת מסתובבת? מה קורה במהירויות סיבוב שונות?
כיצד ניתן להשתמש בחרוזים למדידת מהירות הסיבוב?

מדידת המהירות בעזרת חרוזים היא מדידה "איכותנית", כלומר לא ניתן להגיד מהי מהירות הסיבוב המדויקת, אך ניתן להשוות מהירויות שונות ולקבוע מתי השבשבת מסתובבת מהר יותר או פחות.

איפה כאן המדע?

מד המהירות שבנית מבוסס על כמה תופעות הקשורות בתנועה סיבובית. כאשר השבשבת מסתובבת ומהירותה עולה, החרוזים מתרוממים ורדיוס הסיבוב שלהם גדל. כיוון שהחרוזים מחוברים לשבשבת, הם מתרוממים. ככל שהשבשבת מסתובבת מהר יותר, החרוזים מתרוממים לגובה רב יותר. בצורה כזו, גובה החרוזים מהווה מדד למהירות השבשבת. גבוה יותר פירושו מהר יותר.

האם תוצאות המדידה בעזרת חרוזים תואמות את תוצאות המדידה הכמותית במניית סיבובים לדקה?

נוצר בתאריך: 19/12/08
עודכן בתאריך: 08/11/17