Skip to main content

המסקנה שלנו: השפעת "עומק" הכנף על מהירות סיבוב השבשבת

כדי שהשבשבת שבניתם תסתובב מהר כדאי שהזרועות יהיו עמוקות.

זו התוצאה שקיבלתם? כל הכבוד.

אם קיבלתם תוצאה שונה - התוצאה שקיבלתם אינה תואמת את העקרונות המדעיים והטכנולוגים המוכרים.

חוקרים ומפתחים, וגם ילדים ומבוגרים אחרים הגיעו למסקנה שכדי שהשבשבת תסתובב מהר כדאי שכנפיים יהיו עמוקות.

חשבו: מה הסיבה לתוצאה שקיבלתם? חזרו על הניסוי בזהירות.

חזרה ל - פעילות חקר בעזרת שבשבות

נוצר בתאריך: 15/11/11
עודכן בתאריך: 15/11/11