Skip to main content

שבשבת כפות - שלב שלישי - בניית זרועות השבשבת

לתחילת בניית שבשבת דגם כפות - חזרה להקדמהשלב 1 | שלב 2

בניית זרועות השבשבת

  1. קחו את שני מלבני הקרטון ובעזרת סרגל מצאו את מרכזם.
  2. בעזרת שיפוד, חוררו את מלבני הקרטון במרכזם.
  3. גזרו מפקק השעם שתי פרוסות בעובי של ס"מ. בעזרת הדקר חוררו את הפרוסות במרכזן.
  4. השחילו את ריבועי הקרטון על השיפוד ומקמו אותם ניצבים זה לזה, במרחק של 5 ס"מ מהקצה הכהה.
  5. השחילו את פרוסות השעם שהכנתם - אחת מתחת לריבועי הקרטון ואחת מעליהם. הדקו את פרוסות השעם לריבועי הקרטון. פרוסות השעם ישמרו על ריבועי הקרטון במקומם.
  6. השחילו ארבעה שיפודים לתוך ארבע כנפי הקרטון. יש להשחיל כל שיפוד באמצע הכנף, לתוך "גל" הקרטון שבמרכזה. קבעו את השיפוד בתוך הקרטון בעזרת דבק חם.

 

ניתן לצפות בסרטון ההדרכה.

 

 

השלב הבא

כעת עברו לשלב הרביעי: בניית זרועות השבשבת.

 

נוצר בתאריך: 08/12/08
עודכן בתאריך: 08/11/17