Skip to main content

שבשבת כפות - שלב שני - הציר ומערך הציר

לתחילת בניית שבשבת דגם כפות - חזרה להקדמה | שלב 1

בניית הבסיס ומערך הציר

בסיס השבשבת ומערך הציר המתוארים בבנייה זו מתאימים לכל דגמי השבשבות שאנחנו מציעים לבנות בפרוייקט זה. הבסיס מבוסס על בקבוק מלא מים או חול (המשקל הגדול עוזר בייצוב הבסיס) ומערכת מיסבים העשויה פקקים, ואשר ציר השבשבת מוכנס לתוכה.

  1. קחו פקק עם חור ופקק שלם, וחברו אותם בעזרת סרט דביק זה על גבי זה, כך שהפקק עם החור יהיה מעל הפקק השלם (ראו סרטון הדרכה).
  2. מלאו בקבוק ריק במים או חול, והבריגו את הפקק הכפול על הבקבוק.
  3. קחו בקבוק ריק שני וגזרו אותו באמצע לרוחבו. שמרו את תחתית הבקבוק לשלב בניית הכפות (שלב 4). ראש הבקבוק הגזור "יתלבש" על הבסיס שהכנו בשלב הקודם.
  4. להקלת הלבשת ראש הבקבוק, גזרו פס באורך של 5 ס"מ מהתחתית לכיוון צוואר הבקבוק.
  5. הבריגו את הפקק המחורר השני לראש הבקבוק הגזור והלבישו אותו על ראש הבסיס כך ששני הפקקים יהיו זה מעל זה. הדקו היטב.
  6. השחילו שיפוד דרך שני הפקקים המחוררים כאשר חודו של השיפוד נוגע בפקק התחתון השלם. ודאו שהשיפוד מסתובב באופן חלק ויציב.

 

הציר והפקקים מהווים יחד "מיסב סיכה":

ניתן לצפות בסרטון ההדרכה.

 

 

השלב הבא

כעת עברו לשלב- השלישי: בניית זרועות השבשבת.

 

נוצר בתאריך: 08/12/08
עודכן בתאריך: 08/11/17