Skip to main content
header

דגם שבשבת סבוניוס (Savonius)

לדגם השבשבת המכונה "סבוניוס" יש ציר אנכי (בדומה לדגמי הכפות והכנפיים המפותלות בפעילות שלנו) לעומת השבשבות "הרגילות" שיש להן ציר אופקי. הדגם הזה הומצא בשנת 1922 על ידי המהנדס הפיני סיגורד סבוניוס (Sigurd J. Savonius).

שבשבות "סבוניוס" יעילות פחות לייצור חשמל משבשבות רגילות אבל דורשות הרבה פחות מקום, והן זולות יותר להקמה ותחזוקה. משתמשים בהן במקומות בהן הנצילות חשובה פחות (כמו למשל למדידת מהירות הרוח) או כשאין מספיק מקום לשבשבות רגילות. על דוברות לשאיבת נפט, למשל, מותקנות לעיתים טורבינות מבוססות שבשבות סבוניוס.

לבניית דגם זה של השבשבת, תצטרכו בנוסף לחומרים שבהם השתמשתם בדגם הקודם שתי כוסות קרטון חד פעמיות. יש להשתמש בכוסות קרטון לשתייה חמה. כוסות קלקר או פלסטיק אינן חזקות מספיק. מכוסות הקרטון נגזור שתי כנפיים שיודבקו בהסטה קלה וייצרו את מבנה השבשבת.

כמו בכל דגמי השבשבות, יש להקפיד על דיוק במדידה, בגזירה ובמיקום החורים כדי לקבל שבשבת שתסתובב באופן חופשי ככל האפשר.

כבסיס לשבשבת זו נשתמש בבסיס שבנינו לשבשבת הכפות (כמתואר בדגם הכפות בשלב 1).
 

שבשבת סבוניוס

 

יצירת הכנפיים

בעזרת מספריים גזרו את שתי כוסות הקרטון לאורכן. יש להקפיד על גזירה שווה. ניתן להיעזר בקו התפר של הכוס ולגזור לארכו.
סיבוניוס שלב 1

הדביקו בעזרת דבק חם כל שני חצאים - שפה אל שפה - ליצירת שתי כנפי השבשבת.
סיבוניוס שלב 2

בכל כנף, גזרו שני חריצים קטנים (כשני מלימטר) בתחתיות הכוסות.
גזרו חריץ ראשון בתחתית אחת, ס"מ אחד מקצה הכנף. הפכו את הכנף וגזרו חריץ נוסף בתחתית הכוס הנגדית, בדיוק מול החריץ הראשון, שיוצא הפעם ס"מ אחד משמאל לקצה הכנף.
באופן דומה, גזרו שני חריצים גם בכנף השנייה.
חריצים אלה נועדו לאפשר לציר השיפוד לעבור בתוך השבשבת.
סיבוניוס שלב 3

הניחו שיפוד על גבי אחת הכנפיים כך שיעבור בתוך החריצים. הדביקו את השיפוד בנקודות המגע במעט דבק חם. שימו לב: השיפוד צריך לבלוט מעט בצד אחד של הכנף. בצד השני של הכנף תישאר "רגל" ארוכה מספיק לשמש כציר.
סיבוניוס שלב 4

הניחו את הכנף השנייה באופן כזה שתיווצר חפיפה חלקית בין הכנפיים. הדביקו את הכנפיים זו לזו בנקודות המגע (בתחתיות הכוסות).
סיבוניוס שלב 5

כעת הניחו את השבשבת על הבסיס שיצרתם עבור שבשבת הכפות. הפעילו את המאוורר ותנו לשבשבת להסתובב.

שבשבת סיבוניוס מוכנה

מה דעתכם?

האם שבשבת סיבוניוס יעילה ומוצלחת יותר מדגמי השבשבות האחרות?

תוכלו לבנות לשבשבת שלכם מד מהירות על פי ההוראות בדף הבנייה.

חזרה לתחילת פעילות שבשבות

נוצר בתאריך: 19/12/08
עודכן בתאריך: 08/11/17