Skip to main content

קרפלוס האסקימו

בפעילות זו תוכלו לבדוק כיצד אפשר להתיך קרח במהירות האפשרית בעזרת זרם חשמלי ולהפוך אותו למים.

כדי לקבוע את זמן ההתכה, יש באפשרותכם לשנות את החוט ממנו עשוי גוף החימום - את עוביו או את סוג החומר ממנו הוא עשוי.

הסתכלו בשרטוט המתאר את המעגל החשמלי של "קומקום הקרח" ואת המודל המתאר את תנועת חלקיקי המטען החשמלי במעגל.


 

איך לדעתכם תשפיע ההחלפה של התיל על זמן ההתכה של קוביית הקרח?

הדפיסו את הקובץ קרפלוס - השערות ותוצאות וסמנו עליו את השערותיכם.

בכל אחד מהמקרים הבאים ציינו כיצד תשפיע לדעתכם החלפת התיל ממנו עשוי גוף החימום על עצמת הזרם במעגל, התנגדות גוף החימום וזמן ההתכה של הקרח.

עכשיו הפעילו את המשחק

סמנו את התוצאות על הדף.

האם צדקתם בהשערות שלכם?

סיכום - התנגדות חשמלית

  • ההתנגדות של תיל מוליך חשמלי תלויה בעוביו, בטמפרטורה שלו, באורכו ובסוג החומר שממנו הוא עשוי.

  • מדוע קובעים גורמים אלו את ההתנגדות? כדי להבין זאת יש לזכור כי:


      1. ההתנגדות של תיל היא המתח  שיש ליצור בין קצותיו כדי שיעבור בו זרם של אמפר אחד.
      2. עוצמת הזרם בתיל מוליך היא מדד למספר האלקטרונים העוברים בשנייה אחת דרך המוליך.

  • השפעת עובי התיל וסוג החומר ממנו הוא עשוי: אם התיל דק, או שהוא עשוי מחומר שצפיפות האלקטרונים החופשיים לנוע בו קטנה, אזי יש צורך במתח גדול יחסית כדי להעביר בתיל זרם של אמפר אחד.


  • השפעת אורך התיל והטמפרטורה שלו: אם התיל ארוך או שהטמפרטורה שלו גבוהה, האלקטרונים החופשיים הנעים בתיל מתנגשים מספר רב של פעמים באטומים של החומר ממנו הוא עשוי ומאבדים אנרגיה. גם במקרה זה יש צורך במתח גדול יחסית כדי להעביר בתיל זרם בעצמה של אמפר אחד.
נוצר בתאריך: 10/03/09
עודכן בתאריך: 17/01/11