Skip to main content
header

פעילויות מקוונות בנושא אלקטרוסטטיקה

רצף הפעילויות הבא מתאים כהכנה לביקור כיתתי במוזיאון המדע, במפגש המדע "חשמל בתערוכה" המיועד לתלמידי חטי"ב. במפגש תשתתפו בהדגמה מדעית המדגימה תופעות שונות בעזרת מכשיר ואן דה גרף. רצף הפעילויות שבהמשך עשוי להוות רקע מועיל שיעמיק את הבנתכם.

הרצף מבוסס על אנימציה שנמצאת באתר הקנדי: Cégep de Sainte-Foy

חלק מהפעילות תיעשה במחשב (on line), וחלק כדיון שאת מסקנותיו תרשמו על דף. אפשר לשבת בזוגות ולקיים את הדיון בזוגות, ברביעיות או במליאה (כל הכיתה ביחד).

לפני תחילת הפעילות אתם מוזמנים להיכנס למפת המושגים שבאתר מוזיאון המדע. כדאי להכיר את ארבעה המושגים הבאים:
טעינה חשמלית ע"י מגע, מטען חשמלי, מטענים חשמליים, חוק שימור המטען החשמלי

 

עכשיו תוכלו להתחיל בפעילות. בהצלחה!

נוצר בתאריך: 15/10/08
עודכן בתאריך: 23/05/12