Skip to main content

סרטונים - מוצגים ומושגים בחשמל

המוצג "חיכוך חשמלי" בתערוכת "לאור החשמל" מסביר אודות מושג ההתנגדות.

לסרטון בדף נפרד 

 

במוצג "חוויה מחשמלת" בתערוכה "לאור החשמל" אפשר ללמוד למה אנחנו מתחשמלים.

לסרטון בדף נפרד

 

מחולל ואן דה גראאף הוא מכשיר שיוצר חשמל סטטי. המכשיר מופעל יחד עם הקהל בהדגמות מדע...

לסרטון בדף נפרד

 

איך עובדת נורת ליבון חשמלית? למה עוטפים את חוט הלהט באגס זכוכית? מה החום המופק מחוט הלהט?

לסרטון בדף נפרד

 

במוצג "סולם יעקב" תוכלו לראות איך אוויר מוליך חשמל ויוצר ברקים קטנים

  לסרטון בדף נפרד

נוצר בתאריך: 31/01/10
עודכן בתאריך: 17/01/11