Skip to main content

משחקים - חשמל

צילמנו מוצגים במוזיאון ויצרנו סרטונים שבהם אנחנו מסבירים את המושגים המדעיים הקשורים בהם.

בשביל שיהיה עוד יותר מעניין, בנינו סביב כל סרטון משחק שבו תוכלו לבחון את עצמכם האם הבנתם את ההסבר.

ובשביל שתצטרכו לחשוב מהר, הגבלנו את המשחק בזמן.

אם לא הגעתם לציון שמספק אתכם, תמיד תוכלו לראות שוב את הסרטון ולענות שוב על השאלות.

בסוף המשחק תוכלו לקבל תעודה מדליקה עם השם שלכם עליה.

 חוויה מחשמלת

 

חיכוך חשמלי

 

נורת הלהט

 

 

סולם ברקים

 

חשמל סטטי

 

נוצר בתאריך: 16/07/09
עודכן בתאריך: 29/08/11