Skip to main content

בלון מדליק - הדלקת נורה פלואורסצנטית בעזרת בלון

רקע

נורת פלואורסצנט, בשונה מנורת להט רגילה, מלאה בגז שדרכו זורם זרם חשמלי. ההתנגשויות באטומי הגז של המטענים החשמליים בעת תנועתם, מגדילה את האנרגיה של האטומים, ואלה פולטים את עודף האנרגיה כאור. למעשה אפשר להדליק נורת פלואורסצנט בעזרת ניצוץ הנוצר בשעת התפרקות חשמלית. בפעילות זו תוכלו לבחון זאת בעצמכם.

מה צריך

  • בלון
  • חדר חשוך
  • נורת פלואורסצנט קטנה (נורה מתאורת חרום למשל. ניתן להשיג בחנויות לציוד חשמל ואלקטרוניקה)

 

הצלחת הניסוי תלויה במידה רבה בתנאי מזג האוויר. במזג אוויר יבש הבלון נשאר טעון זמן רב יותר. הסיבה לכך היא שאוויר יבש מבודד טוב יותר מאוויר לח ומונע זליגה של מטענים חשמליים.

מה לעשות

שפשפו את הבלון בשיער ומיד אחר כך קרבו אותו לקצה המתכתי של הנורה, בעוד היא מוחזקת כך שהיא מכוונת לעבר מרכז הבלון.

מה התרחש?

חזרו על הפעולות הקודמות. נסו לשנות את התנאים (שפשפו את הבלון לאורך זמן ממושך יותר, שפשפו בחומרים שונים, נסו לשנות את גודל הבלון, נסו לשנות את מיקום הידיים האוחזות בנורה, לשנות את מרחק הבלון מהקצה המתכתי של הנורה ועוד). תוכלו לערוך רישום של תצפיותיכם.

מה עוד?

תוכלו לתעד את הניסויים השונים שלכם על ידי רישום בטבלה. לפני כל ניסוי רשמו בטבלה את שם הניסוי והתנאים (שיפשוף בחומרים שונים או במשך זמן שונה למשל), ובטור השלישי רשמו את השערתכם - מה עתיד לקרות?

לאחר הניסוי רשמו מה ראיתם ומה לדעתכם קרה.

 

שם הניסוי תנאי הניסויהשערה -
מה יקרה?
מה ראינו?מה בדיוק קרה?
     
     
     

 

מדוע הצליח הבלון לגרום לנורה להאיר? מהו ההסבר שלכם לתופעה?

אם אתם עובדים בקבוצה  אנו ממליצים לחלק את העבודה בין חברי הקבוצה - אחד אחראי על הבלון, אחד על הנורה, אחד על רישום התוצאות וכו'.

מה התרחש?

כאשר קרבנו את הבלון הטעון (השפשוף של הבלון גרם למעבר מטענים שליליים מהשיער לבלון ופני הבלון נטענו במטען שלילי) לקצה הנורה, נוצר זרם (התפרקות חשמלית) שעבר דרך הגז שבנורה. האלקטרונים שנעו דרך השפופרת התנגשו במולקולות הגז ו"עוררו אותן" - מסרו להן אנרגיה.

המולקולות המעוררות חזרו למצבן המקורי על ידי פליטה של אנרגיה כקרינה בלתי נראית - קרינה אולטרה סגולה. קרינה זו, בפוגעה במעטה הזרחני, שמכסה את צדה הפנימי של הנורה, עוררה את המולקולות שלו שפלטו בתורן אור לבן.

נוצר בתאריך: 21/11/08
עודכן בתאריך: 07/08/17