Skip to main content

האם האוויר מוליך?


למורה: לפניך רצף פעילויות לפני ואחרי ביקור במוזיאון בנושא מוליכות ותהליך החקר המדעי. חלקה הראשון של פעילות זו נועד להיות פעילות הכנה לביקור במוזיאון, במפגש המדע "חשמל בתערוכה". אפשר לבצעה בכיתה ביחד, או באופן אישי. חלקה השני – פעילות מסכמת, בעקבות הביקור.

חלק ראשון - הכנה

חקירה מדעית קטנה - האם האוויר מוליך?
אפשר למיין חומרים לפי תכונות. לעתים אנחנו ממינים חומרים לפי תכונת ההולכה החשמלית או כושר הבידוד שלהם. בפעילות זו נרצה לבצע חקירה קטנה על האוויר, ולבדוק האם האוויר מוליך.

לפני שנתחיל בואו ניזכר, או נכיר, בפעילות החקירה המדעית. הכנסו לדף "פעילות החקר" וקראו את ההקדמה.

כפי שאתם רואים באיור, השלב הראשון הוא שלב "בעיית המחקר וניסוחה". לחצו על כותרת האיור וקראו את הקטע השייך לכותרת זו.

 

בעיית המחקר וניסוחההשערה (היפותזה)מערך הניסוישיטות העבודה וכלי מחקר
הצגת התוצאותמסקנות הניסוידיון במסקנות הניסויהניסוי לא הצליח!
מה לעשות?

 

 1. הפעם נציע לכם אנחנו את שאלת המחקר. השאלה שנרצה לחקור, כפי שכתוב בכותרת, היא: האם האוויר מוליך חשמל?
  בכך, למעשה, סיימנו את השלב הראשון. יש לנו שאלה.
 2. נעבור לשלב הבא: שלב ההשערה (היפותזה). לחצו על כותרת האיור (של שלב ההשערה) וקראו את הקטע המתאים.
  מה דעתכם? מה ההשערה שלכם? האם יש לכם סיבות להשערתכם?
  יש לכם רעיון איך לבדוק את השערתכם? זה מוביל אותנו לשלבים הבאים:
 3. קראו את השלבים הבאים: מערך הניסוי, שיטות המחקר וכלי העבודה. אחרי שקראתם - נציע לכם "ניסוי".
  באתר המחלקה לפיזיקה באוניברסיטת אורגון תמצאו פעילות של בניית מעגל חשמלי המורכב מסוללות ונגדים. עליכם לשבץ נגדים מתאימים ובעזרת המפסק לסגור מעגל חשמלי. שימו לב: אם תחברו יותר מדי נגדים - הנורה לא תידלק. אם תחברו מעט מדי נגדים או סוללה במתח גבוה מדי - הנורה תישרף. הפעלת המעגל נעשית על ידי סגירת המפסק.

 

נתמקד במפסק

לחיצה על המפסק סוגרת את המעגל החשמלי (כשהמפסק למעלה) או פותחת אותו (מפסק למטה).
המפסק הוא למעשה אביזר המכניס אוויר למעגל. כשהוא "פתוח" יש אוויר בין החוטים המוליכים. כשהוא סגור - החוטים נוגעים זה בזה.

(למתעניינים: מאמר מקיף ומעניין על מפסקים שונים תוכלו למצוא באתר שלנו, במאמר "נתיך זה לא סתם חוט, או איך לנתק זרם חזק".)

גררו אל המעגל המצויר סוללה ונגדים כרצונכם. בכל פעם התחילו כשהמפסק פתוח (למעלה), סגרו את המפסק והתבוננו בנורה. שימו לב למצב המפסק כשהנורה דולקת ולמצבו כשהנורה כבויה (אך לא מנופצת).

 1. אחרי הניסוי נעבור לשלב הצגת התוצאה. מהי, אם כן תוצאת הניסוי? ומה המסקנה? האם האוויר מוליך?

 

לכאורה החקירה הקטנה שלנו הסתיימה, אלא שכאן כדאי להיזכר בתצפית הבאה, בתופעה שכולנו מכירים. הברק.

צפו בסרטון:הסרט מתוך ובאדיבות אתר TeachersDomain.com

עוד במאה ה-18 הראה בנג'מין פרנקלין, בעזרת עפיפון, שהיה קשור בחוט שבקצהו מפתח עשוי מתכת, אותו העיף בשעת סופת ברקים, כי הברק הוא תופעה חשמלית. תוך סיכון חייו הוכיח שזרם חשמלי עובר באוויר.

ובכן? מה דעתכם? לאתר תזכורת זו - מה מסקנתכם?

מתוך החקירה הקטנה שערכתם התשובה עדיין לא לגמרי ברורה. בביקורכם במוזיאון המדע תדונו בנושא ותגבשו את מסקנתכם.

נאחל לכם ביקור מהנה ומלמד!

חלק שני - פעילות מסכמת אחרי ביקור במוזיאון במפגש המדע "חשמל בתערוכה"

אחרי הביקור במוזיאון, שבו דנתם בנושא מוליכות האוויר, כתבו קטע קצר שיהווה תשובה לשאלה "האם האוויר מוליך?"

במפגש ערכתם פעילות חקר "סדנת התנגדות". נסו לסכם את הפעילות בהתאם לשלבי פעילות החקר כפי שמוצגים באתר:

 

בעיית המחקר וניסוחההשערה (היפותזה)מערך הניסוישיטות העבודה וכלי מחקר
הצגת התוצאותמסקנות הניסוידיון במסקנות הניסויהניסוי לא הצליח!
מה לעשות?

 

נוצר בתאריך: 21/11/08
עודכן בתאריך: 28/05/12