Skip to main content
0 תגובות | 07.07.11
מתוך פוסט בבלוג של חברת Idea Champions

2. להיות לא הגיוני היא לפעמים התכונה הכי חשובה של אנשים חדשנים.

4. אתה ממילא כבר יודע מה אתה עושה.

7. עד שתגמור להכין את התכנית העסקית, השוק כבר יתקדם בלעדיך.

9 . השיטה המדעית הגיעה לרנה דקרט בחלום. קרא עוד