Skip to main content
0 תגובות | 21.06.11
בתערוכת החדשנות נציג את ההמצאה של דוב פרוהמן, מייסד אינטל ישראל. זה הוא זיכרון אלקטרוני שהיה חדשני בזמן המצאתו. עד להמצאת זיכרון ה EPROM, זיכרונות מחשב היו משני סוגים - זיכרונות שהיו זקוקים למתח כדי לשמור את המידע וזכרונות שהמידע נצרב בהם ואי אפשר היה למחוק אותם או לאכסן בהם מידע אחר. המידע בזכרון ה EPROM יכול לא להימחק אפילו אם מנתקים את המתח מהמחשב. קרא עוד