Skip to main content
0 תגובות | 30.05.11
למשרדי המוזיאון מתחילים להגיע החומרים שיוצגו בספריית הפיתוחים בתערוכת החדשנות.

לפני שנשלחו למחסן, הספקתי לצלם את היריעות של חברת Elya.


קרא עוד
1 תגובות | 02.05.11
כבר בשלב מוקדם למדי החלטנו שרגל משמעותית בתערוכת חדשנות בע"ם תהיה ספריה. ולא סתם ספריה, ספריית פיתוחים, ספריית ה - 100.

נו, שוין. עַם הספר זקוק לעוד ספרייה.
קרא עוד