Skip to main content
header

שעון שמש? - שעוני צל!

שינויים החלים באורכם ובכיוונם של הצל במשך היום הם בבסיס בשעוני השמש. לכן ניתן לכנותם שעוני צל! התנועה המחזורית של השמש אפשרה כבר לפני 5500 שנה למצרים הקדמונים לבנות את השעונים הקדומים ביותר.

ציוד לבניה:לפני הבנייה אתם מוזמנים להתנסות – אחד יהיה השמש, השני כדור הארץ.

"השמש" יקבל פנס ויאיר לכיוון כדור הארץ ו"כדור הארץ" יסתובב סביב עצמו. זוהי תנועה מחזורית הנמשכת 24 שעות – יממה. כאשר אנו נמצאים  על החלק של כדור הארץ הפונה אל השמש האור מאיר עלינו, לשעות אלה אנו קוראים יום. עם סיבוב כדור הארץ, אנו יוצאים מטווח ההארה של קרני השמש ונכנסים אל החשכה – זהו הלילה.

מאחר והסיבוב הדרגתי, זווית ההארה הפוגעת בכדור הארץ משתנה באופן הדרגתי וניתן לראות את השינוי בכיוון הצל.

הדפיסו והרכיבו את דגם שעון השמש לפי ההוראות. (שימו לב שיש חשיבות לסדר הקיפולים והגזירות)

השתמשו בפנס כדי להאיר לכיוון הדגם שבניתם כדי להדגים את תנועת השמש.

שעון השמש מתואם לזוויות הארה של השמש באזור שלנו. לכל אזור בעולם יש לכייל את השעון לפי המרחקים מקו המשווה. בנוסף, השנתות המצוירות על שעון שבניתם מתאימות למצב בו השעון פונה לכיוון צפון. במידה ויש לכם מצפן בבית, צאו לחצר, מצאו את הצפון וסדרו את כיוון השעון שבניתם בהתאם. כך תוכלו לבדוק את דיוק שעון השמש שבניתם .

לחקירה נוספת:

שימו לב לשינויים בין העונות השונות- שינוי אחד קשור לאורך הצל, שינוי נוסף מתרחש באורך היום.

מקור התמונה: וויקיפדיה
נוצר בתאריך: 29/05/13
עודכן בתאריך: 18/05/15