Skip to main content
header

פתיתי שלג מניר

בחורף 2013, השלג הפתיע בעצמתו ונתן חוויות למבוגרים וילדים רבים. מעבר לחוויה החד פעמית, מדענים כמו קן לברכט מתעניינים בפתיתי שלג כל השנה וחוקרים את מבנם הייחודי. בפעילות זו ננסה לייצר מבנים דמויי פתית שלג מנייר.

פתיתי שלג הם גם רעיון מקורי לקישוט הסוכה. מכינים ביחד פתיתי שלג מנייר ולומדים על המבנה הייחודי של הפתיתים.

חומרים:
  • נייר ועליו מודפסים המשושים – קובץ מצורף. (במידה והשרטוט המודפס אינו מכיל את כל הקווים אפשר לשמור את המסמך ולהדפיס מקובץ ה PDF  השמור.)
  • מספריים חדים
  • סרגל

אופן הביצוע:

1.    מדפיסים את הקובץ המצורף.

2.    גוזרים את המשושים מתוך הנייר.

3.    מקפלים את המשושה לאורך אחד מצירי הסימטריה המסומנים בקו מלא. רצוי לעשות זאת ע"י הנחת הסרגל על הציר וכיפוף הנייר כלפי מעלה לאורך הסרגל. מחזקים את הקיפול בעזרת הציפורן ומקפלים את המשושה לשניים ליצירת קפל.לאחר מכן מקפלים על הקפל בכיוון ההפוך כך שהסרטוט יהיה חיצוני.4.    מניחים את הסרגל על אחד מחצאי הצירים שהמסומנים בקו רציף כמתואר בשרטוט ומקפלים כלפי מעלה באותו אופן את המשולש שנוצר.5.    הופכים את המעויין. מניחים את הסרגל  על הקו הרציף ומקפלים את המשולש השני כלפי מעלה באותו אופן כך שמתקבל משולש שווה צלעות  בעל 6 שכבות נייר.

6.    מקפלים את המשולש לאורך ציר הסימטריה המקוקו שיוצא ממרכז המשושה המקורי אל הצלע הנגדית כך שמתקבל משולש ישר זווית.


7.    מסמנים קו עקום היוצא מנקודה על הקיפול האחרון (ליד הקודקוד המשותף לקיפול וליתר המסומן בכוכב) ומסתיים בנקודה כלשהי על היתר או על הניצב הקטן. אפשר גם לגזור חתיכות מהצלעות השנות ולנסות לדמיין איך יראה פתית הנייר. נזכיר שהקודקוד המסומן בכוכך הוא מרכז המשושה ושהזווית הישרה במשולש היא מרכז הצלע של המשושה המקורי.


8.    פותחים את הקיפולים ומגלים את פתית השלג שיצרתם.

אפשר לדבר על שלג בשפה מדעית?
  • כדאי להשליך את פתית השלג מגובה ולראות כמה לאט הוא נופל לעומת נייר בעל אותו שטח ומשקל המקומט לכדור. גם פתיתי השלג נופלים לאט מאותה סיבה  -  משקלם הקט לעומת שטח המגע הגדול שלהם עם האוויר.
  • פתיתי השלג מגיעים בצורות רבות אך המשותף לכולם היא הסימטריה המשושה של הגביש. גביש הוא מבנה בו כל חלקיקי החומר ממוקמים בסדר מסויים כמו שילדים למשל יכולים להסתדר בשורות או האופן בו מסודרים האנשים בעת שהם יושבים בכסאותיהם באולם הקולנוע.
  • אחד המאפיינים של גבישים הוא הסימטריה שלהם. אנו רגילים לראות סימטריה כשיקוף משני צדדיו של ציר (הציר כמראה), אך ישנן צורות שקיימים בהן מספר צירים במקביל. גביש השלג הוא משושה משוכלל ולכן יש לו שישה צירים של סימטריית שיקוף – צירים אלו מסומנים בשרטוט.


Image source: Alexey Kljatov
נוצר בתאריך: 01/01/14
עודכן בתאריך: 18/05/15