Skip to main content
header

מצלמים צלליות

בכל פעם שאנחנו מדליקים או מכבים את האור, הצלליות סביבנו משנןת מקום, גודל או כיוון (ראו פעילות סביב שעון שמש). אפשר לנסות ולתפוס צלליות בדיוק בנקודה מסוימת, בשביל זה אנחנו צריכים ... מצלמה!

איך צללית נוצרת?

האם כל הזמן אנחנו מטילים צללית? ובכלל, מה המרכיבים שאנחנו צריכים בשביל ליצור צלליות?

כדי שתיווצר צללית צריכים להתקיים שלושה תנאים:
  • מקור אור
  • עצם שימנע מעבר מלא או חלקי של האור
  • משטח שעליו יכולה להתקבל הצללית
שינוי באחד התנאים הדרושים ליצירת הצל יכול לשנות לנו את התוצאה.

שינוי המשטח יגרום לכך שהצל "ימרח" לאורך הצורה החדשה של המשטח- נייר מקומט לדוגמא יצור מראה מחוספס לצל, מדרגות יגרמו לדירוג והתארכות הצל וכד'.

שינוי החומר והצורה של העצם המטיל את הצללית יכול להשפיע בעיקר על עוצמת הצללית וצורתה- חומר שחוסם לגמרי מעבר אור יצור צללית כהה יותר מאשר צללית שנוצרת מחומר המאפשר מעבר אור דרכו.

שינוי עצמת האור וכיוונו ישנה את הניגודיות ואת צורת הצללית.

מה נדרש לפעילות?

אובייקטים בעלי צורות מעניינות – העשויים מחומרים שקופים ואטומים, בעלי מרקם לא חלק.

תאורה משתנה: בעצמה, בצבע, בכמות מקורות האור שמאירים את העצם או הגוף.

משטחים מגוונים: ישרים או בעלי עקמומיות, בליטות ושקעים, משטחים בצבעים שונים (גם על משטח שחור ניתן להטיל צללית!).

יצאה לכם תמונה יפה ומעניינת? העלו את התמונות של הצלליות שצילמתם לדף Facebook  של המוזיאון.

סרטונים להשראה:

ישנם אמנים רבים שמשחקים עם האור והצל, שמשתמשים בכיוונים שונים של אור כדי ליצור צלליות מעניינות או שהצללית ועיבודה הם נושא עבודתם.

צל או צללית?

צל הוא בעצם אזור במרחב שאליו לא מגיע האור (נוצר בדרך כלל כתוצאה של חסימה של גוף את קרני האור). צללית היא צורת הצל המוטלת על משטח.
נוצר בתאריך: 01/07/13
עודכן בתאריך: 18/05/15