Skip to main content
header

מי אכל את הירח?

האם ראיתם אתמול את הירח בשמי הלילה? מתי בפעם האחרונה הבחנתם בירח בשעות היום?

בפעילות שלפניכם אתם מוזמנים לבנות דגם טעים ומלמד של מופעי הירח באמצעות עוגיות אוראו.

חומרים

שתי צלחות נייר, אחת קטנה ואחת גדולה

סכין פלסטיק

חבילת עוגיות אוראו

ניירות וצבעים

מה עושים?
1.    מפרידים 4 צמדי עוגיות בזהירות, כך שחצי אחד של העוגייה נשאר עם כל המילוי והחצי השני נשאר בלי מילוי (את העוגייה בלי המילוי אפשר לאכול!).

2.    משתמשים בסכין פלסטיק כדי לגרד חצי מהציפוי מכל עוגייה , כך שכל עוגייה מדמה ירח שמחצית ממנו מואר והמחצית השנייה בחושך (את שארית המילוי שגירדתם אפשר לאכול!).

3.    מציירים את כדור הארץ במרכז הצלחת הגדולה.

4.    מציירים את השמש על גבי הצלחת הקטנה ומניחים אותה מצד ימין לצלחת הגדולה.

5.    מניחים את העוגיות מסביב לכדור הארץ על צלחת הגדולה כך שבכולן הצד המואר (עם הקרם) פונה לכיוון השמש.

6.    ממספרים את המיקומים – 1 למולד הירח (כפי שהירח נראה בראש חודש), 2. ירח מלא

7.    מציירים על נייר כיצד נראה הירח כל פעם מכדור הארץ במיקומים השונים שהגדרנו.

8.    משוחחים על הציורים, משווים בין המראה של הירח מכדור הארץ לבין  מיקומו בשמים ביחס לשמש .
 

 


9.    מעלים שאלות ותגליות על אודות הירח ושלחים אלינו ל mada@mada.org.il

10.    לילדים צעירים - ליצור בעזרת העוגיות את מופעי הירח כפי שהם נראים מכדור הארץ בלבד


על מופעי הירח
הירח הוא גוף שמימי בצורת כדור המסתובב סביב כדור הארץ. זמן הקפה אחת הוא חודש בקירוב. הירח אינו מאיר בכוחות עצמו, אלא מואר על ידי השמש. הירח מפנה לכיוון שמש צד קבוע, אותו השמש מאירה. הירח משנה את מופעיו בהתאם לזווית שנוצרת בינו לבין כדור הארץ והשמש.

בתחילת חודש ובסיומו אין אנו רואים ירח בשמים כי כל החלק המואר מוסתר מעינינו (מספר 1 בדגם שבניתם). לילות אלה מכונים "מולד הירח". בלילות ירח מלא (מספר 2 בדגם) אנחנו רואים את כל החלק המואר של הירח. כשרואים את כל החלק המואר, הירח נראה לנו עגול.

כשרואים מכדור הארץ חלק מואר וחלק חשוך (בכל מצבי הביניים) הירח נראה לנו משנה את צורתו. במצב זה, חלק מואר מוסתר מעינינו, כמו בדגם עם עוגיות שבנינו.

עוד על מופעי הירח במוצג פרקסינוסקופ בתערוכת משחקי אור וצל

מקורות תמונות: NASA, Wikimedia, thematic mapping blog
 

נוצר בתאריך: 01/02/15
עודכן בתאריך: 18/05/15