Skip to main content
header

לשמור על הסוד

איך מעבירים סוד לחבר מבלי שיתגלה בדרך?

כמובן שאפשר ללחוש על אזנו, אולם אם החבר רחוק, אפשר להתנסות בהעברת מסר מוצפן.

כאשר אנחנו מצפינים, אנחנו משבשים את ההודעה ובכך מסתירים את המסר מפני כל מי שהמסר לא נועד לו.

קיימות הרבה שיטות להצפין מסרים, נציג לכם שיטה השייכת למשפחה של צפני הזזה. בשיטה זו מחליפים כל אות במסר המקורי, באות אחרת המצויה במספר קפיצות קבוע ממנה.

לדוגמה, בקפיצה של שלושה צעדים, האות א' במסר המקורי תהפוך ל-ד' במסר המוצפן, ב' תהפוך ל-ה' וכן הלאה.


מה עושים?
עכשיו אתם יכולים להעביר מסרים זה לזה.

החליטו שכל אחד מבני המשפחה בוחר חיה, ומצפין את שמה בעזרת צופן הזזה שהוא בוחר. החליפו ביניכם את השמות המוצפנים, ונסו לפענח באיזו חיה בחר בן משפחתכם.

האם אתם מצליחים?

אם אף אחד מכם לא גילה לשני בכמה צעדים הוא בחר להסיט את האותיות, סביר להניח שלא הצלחתם לגלות האחד את החיה שהשני בחר.  על מנת לפענח את המסר, הצד השני, שמקבל את ההודעה, חייב לדעת מהו המפתח, במקרה של צופן הזזה – בכמה צעדים אנחנו מדלגים.

עוד על הצפנה
למה משמשת הצפנה חוץ מאשר למשחקים נחמדים?

מאז שיש מלחמות בעולם, נדרשו לוחמים לשפת סתרים, כאשר כל צד דאג שאם יגיעו מסרים לידי האויב הוא יתקשה בפענוח תוכנם. במהלך ההיסטוריה פותחו שיטות רבות להצפנה.

ליוליוס קיסר, למשל, מייחסים את הקוד המחליף כל אות באות השלישית קדימה כבר לפני 2,500 שנים. ניקח למשל את המילה 'מדע': 'מ' תהפוך 'ע', 'ד' תהפוך 'ז', 'ע' תהפוך 'ק' וכך משתנה 'מדע' ל'עזק'. צופן זה אכן מוכנה 'צופן קיסרי'.

אם מישהו יודע את המפתח, כלומר בכמה צעדים קדימה (או אחורה) הסיטו את האותיות, די קל לו. מה הוא צריך לעשות? להסיט את האותיות לכיוון השני.
נוצר בתאריך: 02/12/12
עודכן בתאריך: 18/05/15