Skip to main content

לנסות בבית - טלסקופ

מה רואים?

דמות (בבואה) של מקור אור המוצב על כיסא (פנס או מנורת קריאה) המרוחק מעיננו, אך נראה בצורה ברורה יותר דרך שתי עדשות ובניהם ריבוע קרטון עם חור קטן בגובה העדשות הממוקמות על כוס חד פעמית.

מה לוקחים?

 • עדשה מרכזת, עדשה קמורה (ניתן להשתמש בעדשות ישנות של משקפיים)
 • זכוכית מגדלת (או עדשה מרכזת שקוטרה קטן מהעדשה הקודמת)
 • פנס או מנורת קריאה
 • ריבוע בריסטול בגודל 20X15 ס"מ
 • מספריים
 • פלסטלינה
 • 2 כוסות חד-פעמיות (רצוי מקלקר)
 • סכין יפנית
 • סרגל
 • עיפרון
 • כיסא ללא משענת
 • שולחן

 

מה עושים?

 1. מעמידים את הפנס או מנורת הקריאה על הכיסא במרחק של כ- 3 מ'.
 2. הופכים את הכוס ועושים חריץ לאורך הקוטר של תחתית כוס החד-פעמית.
 3. מקבעים את העדשה לחריץ בכוס החד פעמית בעזרת הפלסטלינה.
 4. מקבעים את זכוכית המגדלת גם כן בחריץ של הכוס החד פעימת הנוספת בעזרת הפלסטלינה.
 5. מודדים את גובה העדשה מתחתית הכוס ועד למרכז העדשה בעזרת סרגל.
 6. מסמנים את הגובה הנמדד על מרכז הבריסטול בעזרת העיפרון וגוזרים בעזרת המספרים מעגל קטן.
 7. מעמידים את העדשה בעלת יכולת ההגדלה הגדולה מבין העדשות (עדשה בעלת המיקוד הארוך להגדלה) והכוס החד פעמית על השולחן קרוב לעין, ואת העדשה השניה בעלת יכולת הגדלה קטנה יותר מבין השתיים(עדשה בעלת המיקוד הקצר יותר) והכוס החד פעמית מעמידים על הכיסא.
 8. מציבים את הבריסטול בין העדשה וזכוכית המגדלת, על השולחן קרוב לעדשה.
 9. את העדשה ממקמים מאחורי הבריסטול ואת הזכוכית המגדלת ממקמים קרוב אלינו.
 10. מוודאים כי אור הנורה מצוי באותו גובה של העדשות שממקמים על השולחן או הכיסא.
 11. מכבים את האור בחדר או מחשיכים את החדר ומדליקים את הפנס מסתכלים על מקור האור.
  הערה: במידה ולא רואים את מקור האור יש להגביה אותו עד אשר רואים אותו.

 

מה עוד?

 1. לוקחים מקורות אור באורכי גל שונים (צבעים שונים) ומסתכלים דרך העדשות ובודקים את השפעת אורך הגל על הנראה לעיננו.
 2. כנ"ל לעוצמת מקור האור.
 3. לוקחים עדשות בעלות מיקודים שונים ובודקים איך מיקוד העדשה משפיע על התצפית.
 4. משנים את מרחקי העדשות למציאת המרחק האידיאלי מבחינת חדות הדמות הנראית.
 5. בודקים כיצד משפיע המרחק על עוצמת האור הנראית לעינינו?
 6. מנסים להתקין טלסקופ שניתן לראות בעזרתו דמות לא הפוכה.
 7. מחליפים את סדר מיקום העדשות ובוחנים איך הדבר משפיע על ראית הדמות.
 8. מוצאים את המקום שבו הטלסקופ בעל יכולת הגדלה הטובה ביותר.

 

איפוא כאן המדע?

האור הנפלט מהפנס או ממקור אור מרוחק ומגיע לעינינו הממוקמות מאחורי שתי העדשות המגדילות המשמשות יחד בפעילות זו להכנת טלסקופ. העדשה הראשונה הקרובה לאובייקט הנצפה, עדשת האובייקטיב, היא בעלות המוקד הארוך. תפקיד העדשה זו היא לרכז את האור המגיע מהאובייקט המרוחק בנקודת המוקד העדשה. ואילו העדשה הקרבה יותר לעין הצופה, עדשת המשקפיים, היא בעלות פוקוס קצר ומגדילה את האובייקט המרוחק. קוטר העדשה המרוחקת מאתנו הוא זה שיקבע את מידת כושר ההפרדה או האם נראה פרטים עדינים או לא. המטרה של עדשת המשקפים היא להגדיל את הדמות הזעירה כך שאנו יכולים לראות פרטים קטנים. שתי העדשות פועלות יחד לעשות דברים שהם רחוקים כגדולים יותר ובהירים יותר. שתי העדשות ביחד פועלות על האור היוצא מהאובייקט הנצפה: ריכוז האור בעזרת טלסקופ מאפשר לגלות כוכבים המפיקים אור חלש או שהם מרוחקים מאתנו. טלסקופים מסחריים בנויים צינור כדי להגן על העדשות מאור משני. בנוסף, עדשות מוצבות בשני קצות הצינור כדי לאפשר לצופה לשמור על סדר העדשות ולעשות פוקוס בקלות.

משקפת היא למעשה שני טלסקופים המוצבים אחד ליד השני.

בחזרה לרשימת הניסויים

נוצר בתאריך: 16/04/08
עודכן בתאריך: 18/05/15