Skip to main content

לנסות בבית - מיקרוסקופ טיפת מים

מה רואים?

הגדלת אותיות העיתון בעזרת טיפת מים.

טיפה על כתב

מה לוקחים?

  • תיל באורך של 20 ס"מ
  • עיפרון
  • קערה
  • נייר עיתון
  • יריעת ניילון שקוף בגודל מינימלי 10X10 ס"מ

 

מה עושים?

יוצרים לולאה בקצה האחד של התיל סביב העיפרון.

יצירת לולאה

מוציאים את העיפרון מתוך הלולאה שנוצרה.

ממלאים את הקערה במים וטובלים את הלולאה בתוך המים.

מרימים, בזהירות, את לולאת התיל מהמים.

קוראים את האותיות המודפסות בעיתון מבעד לטיפת המים הכלואה בלולאת המים.

קריאת האותיות

מכניסים את נייר העיתון לתוך יריעת הפלסטיק השקופה. שמים את טיפת המים על גבי היריעה.

מקרבים את העין לטיפת המים, ומסתכלים דרך הטיפה מכיוונים שונים בכדי למצוא את הנקודה שאותיות העיתון נראות באופן הברור ביותר.
הערה: אם האותיות לא נראות מספיק גדולות נסו שוב לכלוא טיפת מים עבה בלולאת התייל.

טיפה על דף

איפה כאן המדע?

טיפת מים יכולה לפעול כעדשה קמורה - קמורה (כדורית). עדשה קמורה, בדרך כלל, עשויה מזכוכית או פלסטיק והיא מהווה זכוכית מגדלת. העדשה הקמורה מרכזת את קרני האור בנקודה אחת, במוקד. בעזרת העדשה הקמורה רואים את הדמות המוגדלת של העצם. כאשר קיים צורך לראות עצמים בהגדלה גדולה יותר מאשר בזכוכית מגדלת, משתמשים במיקרוסקופ. מכשיר המיקוסקופ המורכב פועל בשיטה של "הגדלה פעמיים" (בשני שלבים) בעזרת שתי עדשות קמורות. עדשה אחת יוצרת דמות מוגדלת של העצם. את הדמות המוגדלת הזו רואים מבעד לעדשה קמורה שנייה המשמשת כזכוכית מגדלת.

בחזרה לרשימת הניסויים

נוצר בתאריך: 16/04/08
עודכן בתאריך: 18/05/15