Skip to main content

לנסות בבית - אינפרא אדום בבית

מה רואים?

באמצעות חיבור מצלמת ווידיאו ביתית לטלויזיה ניתן לראות על המסך את מה שהמצלמה מצלמת. בפעולה זו מפעילים מכשירים המקרינים אור אינפרא אדום לפני המצלמה, משתמשים במסננים שונים וצופים במסך.

מה עושים?

  1. מחברים את מצלמת הווידיאו לטלויזיה בבית כך שניתן לראות על מסך הטלויזיה מה שהמצלמה מצלמת.
  2. לוקחים שלט רחוק העובד על אינפרא אדום, מכוונים אותו לחבר, ולוחצים. מה רואים? מכוונים את השלט למצלמה ולוחצים. מה רואים על המסך?
  3. לוקחים כרטיס בזקכרט, ושמים אותו לפני המצלמה. מה רואים? מגרדים מעט את הציפוי של הכרטיס ושמים שוב הפעם לפני המצלמה. מה רואים הפעם?
  4. לוקחים יריעת צלופן אדום וצלופן ירוק, מניחים אותם זה על גבי זה ומנסים להסתכל דרכם. האם רואים משהו? מניחים את שתי היריעות לפני עדשת המצלמה ומפעילים את שלט רחוק. מה רואים עכשיו?

 

איפה פה המדע?

האור הוא קרינה אלקטרו-מגנטית, אבל לא צריך להיבהל, לא נעבור למשוואות דיפרנציאליות. מה שכן, נציין שלא רק האור הוא קרינה כזו. שידורי הרדיו והטלוויזיה, האותות המועברים מהטלפון האלחוטי או הסלולארי ואפילו גלי המיקרו-גל המחממים את השניצל בתנור המיקרו הן קרינות אלקטרו-מגנטיות. למעשה, אנו מוקפים כל הזמן בקרינה אלקטרו-מגנטית הנפלטת ממכשיר חשמל, מהשמש, מהכוכבים ובעצם מכל חפץ הנמצא סביבנו. קרני האור מהווים חלק קטן מקרינה זו וייחודן בכך שאנו מסוגלים לקלוט אותן בעינינו (וכך בעצם אנו רואים). לקרני אור תכונות חשובות נוספות: הן נעות בקווים ישרים, עוברות דרך חלק מהחומרים (שקופים) ונבלעות או מוחזרות מחומרים אחרים. אך תכונות אלו יש גם ל"סוגים" נוספים של קרינה אלקטרו-מגנטית, כאלו שאיננו מסוגלים לראות בעין, אך ניתן לקלוט אותן במכשירים אחרים. דוגמה לקרינה כזו היא קרינה תת אדומה, הדומה מאוד לאור האדום ולכן מכונה גם אור תת (או אינפרא) אדום. קרינה זו אינה נראית אומנם לעין, אך מצלמות טלוויזיה וחישני אור אחרים קולטים אותה בדיוק כמו אור ניראה (כפי שנוכחתם בניסוי).

דמיונה של קרינה זו לקרני האור מאפשר להשתמש בה לשליטה על מכשירים וציוד. מכיוון שקרינה זו מתקדמת בקו ישר, עוברת בקלות דרך האוויר, אך אינה עוברת דרך קירות או חומרים אטומים אחרים (כמו אור רגיל), אנו יכולים להפעיל בעזרת מכשיר השלט רחוק את הטלוויזיה בחדר אחד, מבלי שנשפיע על טלוויזיה בחדר אחר או אצל השכנים. בנוסף, מכיוון שאיננו רואים קרינה זו, היא אינה מפריעה לנו. וגם להפך, החיישן שבטלוויזיה, מתוכנן לקלוט רק קרינה זו ואינו מושפע כמעט מהאור הנראה שבחדר.

מה עוד?

אפשר להפעיל מכשיר המתחמם זמן רב לפני שהוא מתלהט (או ללא התלהטות). כדוגמת מזלג חשמלי, תנור מקלחת וכו' להפעיל מול מצלמת הווידיאו ולהתבונן במסך. האם רואים את ההתלהטות על המסך לפני שרואים אותה בעין?

עוד מידע על אור אינפרא אדום תוכלו לקרוא במוצג במוקד "ראיה חודרת"

בחזרה לרשימת הניסויים

נוצר בתאריך: 16/04/08
עודכן בתאריך: 18/05/15