Skip to main content

לנסות בבית - הוראות בטיחות לביצוע הניסויים

באתר המוזיאון תוכלו למצוא ניסויים מרתקים רבים שתוכלו לעשות לבדכם בבית. כדי לא להיפגע עליכם לפעול על פי הוראות הבטיחות:

 • בצעו את כל הניסויים בזהירות. הוראות ביצוע וכללי זהירות אינם תחליף לשכל ישר וביצוע זהיר.
 • קראו היטב את ההוראות לפני שתתחילו בביצוע הניסוי.
 • בחלק מהניסויים תצטרכו להשתמש בצבעים וחומרים מלכלכים.
  לבשו בגדים עם שרוולים ארוכים וסינר.
  כסו את שולחן העבודה והריצפה בעיתונים ישנים.
 • הזהרו בעת שימוש בסכין או במספריים.
  אם אתם צריכים להשתמש בהם, בקשו מאדם מבוגר שיעזור לכם. אל תשתמשו בכלים חדים לבדכם.
 • ניסויים בחשמל יש לעשות בעזרת סוללות בלבד. אסור בשום אופן להשתמש במתח הגבוה שבשקעים לביצוע הניסויים.
 • ניסויים שבהם נדרש שימוש באש (לחימום או התכה) יש לעשות בהשגחת מבוגר בלבד.
 • הקפידו לנקות את סביבת העבודה בסוף כל ניסוי.

 

בהצלחה בניסויים!

חזרה לרשימת הניסויים.

נוצר בתאריך: 04/05/08
עודכן בתאריך: 22/10/12