Skip to main content

חידות גפרורים

1. הבית הבא מורכב מ-10 גפרורים. כך הוא נראה כשמסתכלים עליו משמאל. עליכם להזיז 2 גפרורים, כך שהבית ייראה כאילו מביטים בו מימין.2. יש להזיז  2 גפרורים ליצירת 4 ריבועים. בפתרון 0 כל גפרור חייב להיות חלק מריבוע.3. כדי ליצור "מבנה מתאים" של הגפרורים, כל ה"ראשים" חייבים לגעת ב"ראשים" וכל ה"זנבות" ב"זנבות". האם תוכלו ליצוא "מבנה מתאים" מ-6 גפרורים? האם תועלו ליצור 2 "מבנים מתאימים" מ-8 גפרורים?4. חידת אתגר (קשה במיוחד): בונים משולש ישר זווית מ-12 גפרורים. יש להוסיף שני גפרורים כך שהמשולש יחולק לשני חלקים זהים בשטחם (ניתן לעשות זאת במדויק!)חכו רגע ונסו לפתור את החידות לפני שתקליקו על דף הפתרונות
נוצר בתאריך: 15/09/11
עודכן בתאריך: 18/05/15