Skip to main content
header

נפילת הסרגל - עד כמה אתם מהירים?

מה צריך?
סרגל של 30 ס"מ.
עפרון ונייר

מה עושים?

למשחק נדרשים שני משתתפים, אחד מחזיק את הסרגל בקצהו העליון. השני מושיט את ידו כך שהאגודל והאצבעות יוצרות מעגל כמעט סגור. הראשון מחזיק את הסרגל במאונך, כשקצהו התחתון כ-3 ס"מ מעל יד חברו.
 
בלי להתריע מראש הוא משחרר את האחיזה. על המשחק השני לתפוס את הסרגל העובר דרך החור של אצבעותיו.

כדאי לחזור על הפעולה ולראות אם משתפרים עם הניסיון. רושמים על איזה מספר בסרגל היד נסגרת. וכך אפשר לבדוק אם יש שיפור.

איך זה קורה?

מאות פעמים ביום אנו מגיבים לסובב אותנו. אנחנו מגיבים לקולות ריחות ומראות נעימים ונעימים פחות. אך לעיתים, במצבים מסוכנים כמו נהיגה, אנו נדרשים לתגובות מהירות. כל תגובה בגוף מתרחשת על פי אותו תהליך: העיניים, האוזניים או העור, מגלים את הגירוי. הגירוי מעביר אותות עצביים לאורך העצבים התחושתיים אל המוח, במהירות של עד כ-100 מטרים בשניה. המוח מקבל את האות, מבצע החלטה ושולח אותות לאורך העצבים התנועתיים, ואלה מנחים את השריר לפעולה מסוימת.

במקרה שלנו, ברגע שהעין מבחינה בנפילת הסרגל היא מאותתת למוח ומודיעה לו על כך. המוח מגיב על הודעה זו ושולח הודעה לתפוס את הסרגל (במקרה שלנו לסגור את היד). זמן התגובה ארוך יותר מזמן הנפילה ולכן בדרך-כלל לא מצליחים לתפוס את הסרגל. אם בן אדם אחד עושה את הניסוי (כלומר ביד אחת מחזיק את הסרגל ובידו השניה מנסה לתפוס אותו), אז התגובה מהירה יותר. תוכלו לשער למה?

נסו לעשות את הניסוי עם שטר כסף. הצלחתם לתפוס? קשה מאד לתפוס שטר כסף, כיוון שהוא קצר לעומת הסרגל. תנסו עם סרגל ארוך יותר ואולי תצלחו לתפוס ולהשתפר.

Image credit: Juliet Ernst

נוצר בתאריך: 14/10/12
עודכן בתאריך: 18/05/15