Skip to main content
header

קומבינטוריקה

כמה יצורים אפשר ליצור מקלפים של ראשים, גופים ורגליים כך שלכל יצור יהיה ראש אחד גוף אחד וזוג רגליים אחד? 

הכינו את הספרון ותוכלו לגלות.

להכנת הספרון:
הורידו את הדף מהקישור הזה והדפיסו אותו

גזרו  את כל התמונות

הכינו ערימה אחת לכל אחד מהחלקים - ראש, אמצע, זנב

הדקו את הערימות לקרטון.

גזרו את הקרטון מסביב בגודל הספרון.

כמה יצורים אפשר ליצור מקלפים של ראשים, גופים ורגליים כך שלכל יצור יהיה ראש אחד גוף אחד וזוג רגליים אחד? 

הכינו את הספרון ותוכלו לגלות.

להכנת הספרון:
הורידו את הדף מהקישור הזה והדפיסו אותו

גזרו  את כל התמונות

הכינו ערימה אחת לכל אחד מהחלקים - ראש, אמצע, זנב

הדקו את הערימות לקרטון.

גזרו את הקרטון מסביב בגודל הספרון.

איך מגלים כמה יצורים אפשר ליצור?

דפדפו כל פעם בחלק אחר של הגוף וגלו כמה יצורים שונים ניתן להרכיב.

איפה פה המדע?

קומבינטוריקה הוא ענף במתמטיקה שחוקר קבוצות של עצמים שמקיימים דרישות מסויימות.

השאלה של מספר היצורים שייכת לתחום זה. קומבינטוריקה הוא ענף בפני עצמו אבל פותחו בו שיטות תאורטיות שכיום משתמשים בהן בתחומים נוספים במתמטיקה ובמדע המחשב.

נוצר בתאריך: 31/10/10
עודכן בתאריך: 18/05/15