Skip to main content
header

לנסות בבית - כימיה של ביצים

הידעתם שניתן להמיס את קליפת הביצה ע"י הכנסתה לחומץ? הקליפה החיצונית של הביצה בנויה מסידן פחמתי. החומץ ממיס את הסידן ומשתחרר פחמן דו-חמצני.

כדי לקלף ביצה בלי לגעת בה

מכניסים ביצה טריה בזהירות לכלי עם חומץ (אפשר להריח ואפילו לטעום).

ניתן לבחין בבועות הפחמן הדו-חמצני סביב הקליפה.

כדאי להכניס גם כמה חתיכות קליפה לחומץ. כעבור שעתיים מסתכלים שוב על הקליפות.

אפשר למרוח משחת שיניים על חלק מהקליפה. במקום מריחת המשחה נוצרת שכבת מגן אשר מונעת מהקליפה להגיב עם החומץ.


מה קורה כאן?

הקליפה של הביצה מורכבת משתי שכבות -קליפה קשה וקרום גמיש. שק אויר מפריד ביניהן.

הקליפה החיצונית של הביצה בנוייה מסידן פחמתי.

החומצה (החומץ) יוצרת תגובה כימית עם קליפת הביצה ומשתחרר פחמן דו- חמצני (בועות שנוצרות מסביב לקליפה).

בתום  התהליך כל הקליפה החיצונית הקשה מתפרקת בחומץ ונותר רק הקרום הפנימי שהוא גמיש ועוטף את הביצה. הקרום הגמיש נועד בעיקר להגן  על הביצה המתפתחת מחיידקים והקליפה הקשיחה נועדה לשמור על שלמות הביצה, לשמור על הסביבה המימית להתפתחות האפרוח ומצד שני מאפשרת מעבר של אוויר דרך החורים שבקליפה לאספקת החמצן הדרושה לעובר.

האפרוח הבשל מצליח לבקוע את הקליפה הקשה בעזרת שן הבקיעה - זיז קשה  מעל המקור הנופל כמה זמן לאחר הבקיעה.

כשמורחים משחת שיניים על חלק מהקליפה, נוצרת שכבת מגן אשר תמנע מהקליפה להגיב עם החומץ. גם השיניים שלנו מצופות בשכבת מגן - אמייל - גבישים של זרחת הסידן. חומר זה מגיב ומתפרק בחומצה.

Image credit - gemsling

 

 

נוצר בתאריך: 01/06/11
עודכן בתאריך: 18/05/15