Skip to main content

לנסות בבית - גשר לאונרדו

מה רואים?

גשר מוטות שבניתם בעצמכם. תוכלו לבנות את גשר לאונרדו בעצמכם ולנסות להרחיבו מיחידת גשר אחת לגשר ארוך המגשר על פני מפתח רחב.

מה עושים ואיך?

מה לוקחים?

 • 14 מוטות עץ או פלסטיק שטוחים בשני גדלים שונים וברוחב זהה בן: 2-4 ס"מ.
 • 8 מוטות באורך 53 ס"מ.
 • 6 מוטות באורך 16 ס"מ.

 

איך בונים?

 1. חלקו אותם לשתי קבוצות של 6 מוטות: ארבעה ארוכים ושניים קצרים בכל קבוצה.
 2. הניחו בצד שני מוטות קצרים.
 3. התחילו עם קבוצה אחת. בנו את היחידה הקטנה ביותר של גשר לאונרדו ע"פ ההנחיות בסעיף "השראה והגיון"
 4. הצלחתם? יצבו את היחידה שנוצרה.
              גשר לאונרדו   
 5. עכשיו בנו יחידה נוספת זהה לקודמתה
 6. קרבו את שתי היחידות זו לזו.
 7. הרימו את קצותיהן והניחו מוטות קצרים בין המוטות הארוכים בדיוק בשיטה הקודמת.

                           גשר לאונרדו

 

מה עוד?

אם אתם מתקשים בביצוע פעולה מורכבת זו לבד, העזרו בחברים. שיתוף הפעולה יעלה את סיכויי ההצלחה שלכם. נסו להאריך עוד ועוד את הגשר ע"י בניית יחידות נוספות והצמדתן בשיטה הקודמת. אם תנהגו בזהירות תוכלו להגיע לאורך ניכר.

בחזרה לרשימת הניסויים

נוצר בתאריך: 17/04/08
עודכן בתאריך: 18/05/15
fb-pic