Skip to main content
header

לגלות את הסוד

בכפי כלפכי!

מה, לא הבנתם? בכפי כלפכי!, מה לא ברור בזה?

כדי לברך אתכם השתמשנו בצופן, המחליף כל אות באות אחרת. על מנת לגלות מה המשמעות של בכפי כלפכי!, אתם חייבים לדעת מה החוקיות!

החוקיות שאתם רואים כאן קרויה אתב"ש – א' מוחלפת ב-ת', ב' מוחלפת ב-ש' וכן הלאה.


מה עושים?

1) השתמשו בטבלה כדי לגלות את משמעות צמד המילים בכפי כלפכי!

2) כתבו מסר קצר לבני המשפחה או לחברים תוך שתאם משתמשים בקוד אתב"ש, היעזרו בטבלה המצורפת. האם קל יותר לכתוב או לפצח את המסר?

עוד על הצפנה

כיום תחום ההצפנה מקיף מגוון של שיטות לשיבוש מסרים והסתרתם מפני כל מי שהמסרים לא נועדו לו. הצפנה נדרשת להגנה של מידע פרטי, רגיש או סודי בתחום המדיני,  הכלכלי או הצבאי.

למשל, מחלקות צבאיות עסקו בהמצאה וביצירה של צפנים. במקביל לכך העסיק היריב  או האויב מפצחי צפנים, אנשים שכל תפקידם היה לגלות את סודותיו המוצפנים של הצד השני.

צופן אתב"ש הוא צופן סימטרי, בו פעולת הפיענוח הופכית לפעולת ההצפנה.

בתנ"ך מופיע השימוש בצופן אתב"ש שלוש פעמים, כולן בספר ירמיהו:  בפרק כ"ה פסוק כ"ו נאמר: "...ומלך ששך ישתה אחריהם".  ? בהצפנת אתב"ש, בבל היא ששך.
בפרק נ"א פסוק מ"א נאמר:  "איך נלכדה ששך ותתפוס תהילת כל הארץ! איך הייתה לשמה בבל בגויים".

פסוק זה מאשר כי אמנם ששך היא בבל במפתח אתב"ש.  באותו פרק, בפסוק הפותח נאמר: "...הנני מעיר על בבל ועל יושבי לב קמי רוח משחית".  מפרשים כי "לב קמי" היא "כשדים" באתב" ש. הפרשנים משערים כי המניע להצפנה הוא ספרותי בלבד.

כמה מילים על אלן טיורינג (1912-1954), מתמטיקאי בריטי מבריק וספורטאי מצטיין. טיורינג פיצח את צופן מכונת האניגמה הגרמנית במלחמת העולם השנייה (ניתן לראות את העיסוק בהצפנה כמרוץ של יכולת חישובית, מתמטיקאים מצטיינים מכל צד שמתחרים על פענוח חישובי). שנת 2012 הוכרזה כשנת טיורינג בגלל תרומתו הייחודית למחשוב, מדעי המחשב, בינה מלאכותית, ביולוגיה התפתחותית, ולתיאוריה המתמטית של החישוביות.

תשובה: בכפי כלפכי = שלום לכולם
נוצר בתאריך: 29/10/12
עודכן בתאריך: 18/05/15