Skip to main content

מוזיקת מים זעירההאם תוכלו לנגן על בקבוקים ריקים? אחת הדרכים היא לנשוף בבקבוק כדי להרעיד את האוויר הכלוא בתוכו. אחרי שתתאמנו בהפקת הצלילים מלאו/שפכו מים ובדקו כיצד כמות המים בבקבוק משפיעה על גובה הצליל.

הכינו: 

 
• שלושה בקבוקי זכוכית זהים בעלי פתח צר 
• לורד לא מחיק    
• סרגל 
• מים 

 
מה עושים?
 
•  נשפו בבקבוקים והשמיעו צלילים.  הצמידו את השפה התחתונה לפתח הבקבוק, כווצו את השפה העליונה ונשפו בעדינות לתוך הבקבוק. שנו קלות את זווית החזקת הבקבוק עד להשמעת צליל ברור. 
•  סמנו  את מחצית גובה הבקבוק  ומלאו מים עד הסימן.
•  סמנו  את שלושת רבעי גובהו של הבקבוק השני ומלאו מים עד הסימן. 
•  השאירו את הבקבוק השלישי ריק.
•  נשפו בפתח כל אחד משלושת הבקבוקים והשוו בין הצלילים שהפקתם. איזה בקבוק משמיע צליל גבוה יותר? האם אתם יכולים להסביר את התופעה?
הצעה נוספת: במקום לנשוף מעל פתחי הבקבוקים נסו לנקוש קלות עם כף או עפרון מתחת לקו המים בבקבוק. איזה בקבוק מפיק את הצליל הגבוה ביותר? האם תוכלו לחשוב על הסבר לתופעה? 
 
איפה פה המדע?
 
כשנושפים בבקבוק, מרעידים את האוויר הכלוא בתוכו. גובה הצליל בכלי נשיפה תלוי באורך עמודת האוויר  ובצורת הפיה שלו. ככל שיש בבקבוק יותר מים, נפח האוויר שבתוכו קטן  קצב הרעידות מהיר יותר והצליל גבוה יותר.  
גובה הצליל הנוצר בנקישה משתנה אף הוא בהתאם לכמות המים שבבקבוק אבל בכיוון ההפוך! ככל שכמות המים בבקבוק גדולה יותר, הצליל שנשמע יהיה נמוך יותר.  המים כבדים מהאוויר, ומאטים את קצב הרעידות של הזכוכית עליה הקשנו. בבקבוק עם יותר מים התנודות תהיינה אִטִּיּוֹת יותר והצלילים יהיו נמוכים יותר. 
 
מה עוד?
 
כוסות מנגנות: קחו גביע יין (מזכוכית דקה) עם פיה רחבה; מלאו בה מים; נקו את ידיכם בסבון להסרת השמנוניות, הרטיבו את האצבע בחומץ, אלכוהול  או במים והעבירו אותה (בעדינות) בתנועות מעגליות על שפתי הגביע עד שהגביע "ינגן". הרעדת הכוס מייצרת את הצליל (כמו הנקישה בבקבוק) וכמות המים בכוס משפיעה על גובה הצליל שיופק.
 
 
נוצר בתאריך: 28/07/15
עודכן בתאריך: 29/07/15