Skip to main content

עציץ השקיה עצמית

לקראת תערוכת החקלאות אנו מציעים לכם לבנות גינה אצלכם במרפסת. תוכלו להשתמש בקנקלים בשימוש חוזר כדי לבנות עציץ-השקיה עצמית ולהיעזר בעקרון מדעי כדי לחסוך במים ולשמור על הסביבה.
 
חומרים
 
בקבוק קנקל 
בד גזה באורך של 20 ס"מ
מברג 
פטיש 
סכין לחיתוך הבקבוק
תערובת שתילה לצמחים
זרעים


מה עושים
 
1.חותכים את בקבוק הפלסטיק לשניים


 
2. משתמשים במברג ובפטיש כדי ליצור חור במרכז הפקק של הבקבוק 


 
3. משחילים את בד הגזה דרך החור בפקק. הגזה תשמש כפתיל, היונק מים מהמיכל התחתון לתוך האדמה. 


 
5. מבריגים את הפקק עם הגזה בחזרה לבקבוק. פורסים את הגזה וממלאים את החלק העליון של הבקבוק באדמה (תערובת שתילה). 


 
6. זורעים מספר זרעים לבחירתכם. ניתן לזרוע זרעי קטניות שיש בבית כמו שעועית, חומוס או עדשים או לחתוך עגבניית שרי לפזר 2 -3 זרעים מתוך העגבנייה. כדאי לרשום בתווית הבקבוק אילו זרעים זרענו.
7. לאחר הזריעה יש להשקות את האדמה מלמעלה כדי לוודא כי האדמה רטובה באופן אחיד ושבד הגזה רטוב. לאחר מכן מוסיפים מים למיכל התחתון . הצמחים הגדלים מנצלים את המים ואין צורך להשקותם מלמעלה. כשמפלס המים במיכל התחתון יורד, יש להרים את החלק העליון ולהוסיף מים כדי לשמור על לחות האדמה. 
 
טיפת מדע:
המים עולים בבד הגזה בגלל תופעת נִימִיּוּת (קָפִּילָרִיּוּת). נים הוא צינור דק מאוד. אם המים מכסים (ממלאים) את שטח פני הנים, המים יעלו במעלה הצינור. תופעת הנימיות מתייחסת לזרימה הנוזלים דרך חללים צרים או צינוריות ללא סיוע של כוחות נוספים (לדוגמה, כוח המשיכה), או אפילו בניגוד לכיוון כוח המשיכה (כלפי מעלה). בדומה להובלת המים בצמח, בצינורות העצה הצרים (הנימיים), תופעת הנימיות מעלה את גם את המים בבד הגזה. ניתן לראות את התופעה גם בנר דולק, כאשר השעווה הנוזלית "מטפסת" במעלה הפתיל; בתנועה של הצבע כלפי מעלה בין השערות הדקות של מברשת; באופן שבו נייר סופג מים ובהתפשטות של מים בקרקע. 
 
נוצר בתאריך: 31/05/16
עודכן בתאריך: 01/06/16