Skip to main content

גולה עולה, גולה יורדת


בהשראת התערוכה "טבע של מבנה" אתם מוזמנים לבנות קישוט פשוט לחדר, המורכב מסליל ומגולה. הקישוט הוא גם אשליה משום שעם סיבוב הסליל נוצר רושם שהגולה מטפסת או נופלת.
 
חומרים:
 
גולה (רצוי בקוטר 1.5 ס"מ ובצבע אחיד)
60 ס"מ חוט חשמל קשיח מצופה
חוט תפירה לתליה
משפך
מספריים


מה עושים?
 
1. מלפפים את חוט החשמל סביב צינור פיית המשפך ליצירת סליל.


 
2. יוצרים לולאה בקצה העליון של הסליל וקושרים כ- 15 ס"מ חוט תפירה.
 
 
3. מותחים את הסליל כדי ליצור רווחים של כ- 2 ס"מ בין השלבים.
 

 
 
4. מכניסים את הגולה בין הרווחים באמצע הסליל.
 

 
 
5. מחזיקים בחוט התפירה ומסובבים לשני הכיוונים. האם הגולה עולה או יורדת?
 
מה עוד אפשר לעשות?
מסובבים במהירויות שונות, האם מהירות הסיבוב משפיעה על יצירת האשליה?
יוצרים סליל נוסף המלופף לכיוון השני (ליפוף עם כיוון השעון ליפוף נגד כיוון השעון.

איפה פה המדע?
סליל הוא עקומה מעגלית בשלושה ממדים בעלת קוטר קבוע. 
סלילים נפוצים בקנוקנות של צמחים ובקרניים של בעלי חיים. בהשראת מבנה הסליל נבנות מדרגות לולייניות המציעות פתרון לתנועה אנכית בשטח מצומצם.
 
אשליות מתרחשות כאשר המוח מפרש באופן מוטעה מידע אותו אנו קולטים בחושינו. 
כשמביטים על הסליל רואים רק את צדו האחד. הסליל יוצר קווים אלכסוניים על פני הגולה. כשמסובבים את הסליל הקווים האלכסוניים נראים כעולים או יורדים (תלוי בכיוון הסיבוב), למרות שהסליל עצמו מסתובב סביב צירו. המוח מפרש זאת כתנועה של הגולה כלפי מטה או מעלה (בכיוון הפוך לתנועת הקווים האלכסוניים).
אנחנו תופסים את מיקומם של חפצים האחד ביחס לשני. גם את מיקום הגולה אנחנו תופסים ביחס לקווים שיוצר הסליל. לתנועה של הקווים האלכסוניים על פני הגולה יכולים להיות שני הסברים: שהסליל נע למעלה, או שהגולה נעה למטה. המוח מעדיף את הפירוש לפיו הגולה נעה ולא הסליל, מפני שבחלקים מעל ומתחת לגולה רואים שהסליל אינו נע אנכית אלא מסתובב.
 
נוצר בתאריך: 01/05/16
עודכן בתאריך: 02/05/16