Skip to main content

מעשה הנר ופאראדיי

"אין לכם שער נוח יותר ופתוח יותר כדי לבוא בו ללימוד מדעי הטבע, מאשר התבוננות בתופעה הפיסיקלית של הנר" טען מייקל פאראדיי (Faraday), מדען בן המאה ה-19, וצדק.

מייקל פאראדיי הבריטי היה ממציא וחוקר שעסק רבות בתחומי בחשמל והמגנטיות. פאראדיי ניחן ביכולת הסבר מרשימה, ונהג להעביר הרצאות לילדים ולנוער. בשנת 1826 החל פאראדיי בסדרות 'הרצאות של ימי חג המולד, מותאמות לנוער', הממשיכות להתקיים בלונדון עד ימים אלה! במסגרת זו יזם פאראדיי סדרה בת שש הרצאות על 'ההיסטוריה הכימית של הנר', בהן תיאר והדגים את התהליכים הכימיים שמתרחשים בנר בוער.
התבוננות בנר מציפה שאלות שונות. אין 'שאלה לא נכונה' או 'לא הגיונית', כל שאלה שנשאלת עשויה להוביל לחקר מעניין, ולהבנת התופעה.

הבה נתבונן בנר בעקבות פאראדיי -
בהשגחת מבוגר/ת, נדליק נר הנעוץ בפמוט וממוקם בסביבה בטוחה.
נתבונן מספר רגעים בנר, בפתיל ובלהבה, ונשאל שאלות:
  1. למה למעשה בוער בנר?                                                                                                 פרקו את הנר למרכיביו, השעווה (בדרך כלל פרפין), ופתיל הכותנה. נסו להדליק כל אחד מהם בנפרד, האם הם דולקים למשך פרק זמן ארוך?

  1. מדוע יש בריכה נוזלית קטנה בתחתית הלהבה?                                                         געו בנוזל בעזרת קיסם או גפרור והרחיקו מאזור הלהבה. מה קורה לנוזל? האם תוכלו לשער מהו נוזל זה?
 
  1. מדוע יש בלהבה צבעים שונים?                                                                               בדקו – האם צבע להבת הנר מושפע מצבע השעווה? האם גז בישול בוער בצבעים אחרים?

  1. מדוע ללהבה  צורה הנמשכת כלפי מעלה?                                                                  מה קורה לצורת הלהבה כאשר נושפים קלות בקרבתה?

אפשר לשאול עוד שאלות רבות מהתבוננות בנר, אבל האם יש תשובות לשאלות?

את אלה תוכלו למצוא באתר מכון דוידסון, בסדרת סרטונים על הרצאות פאראדיי, ולמשקיעים – בספר 'מעשה הנר' המרכז את שש ההרצאות של פאראדיי בתרגומו המיוחד של יוסף נהיר.

'אכן, דבר פלא יצוק בו, בנר פשוט זה.'
וזכרו – הכל התחיל בשאילת שאלות.
נוצר בתאריך: 11/05/20
עודכן בתאריך: 11/05/20