Skip to main content

שיחה משפחתית עם הילדים- מה הם יודעים על כדור הארץ?


 
סביר להניח שהם יודעים שחשוב לשמור עליו ושיש לו צורה של כדור, ושהם מתקשים להעריך את גודלו ביחס לשמש ולירח. חלק גדול מהילדים אף חושבים שאנשים בקצה השני של העולם יכולים ליפול. 
 
הפעילויות הבאות הן הזמנה לשיחה משפחתית על כדור הארץ. אתם מוזמנים לרשום את דברי הילדים –  מה הם יודעים, מה חושבים ואילו שאלות מעניינות אותם. שמרו על הרשימה במקום נגיש כך שתוכלו להוסיף מידע חדש.

 
כדי להרחיב את השיחה על אודות כדור הארץ, תוכלו-
 
  • להסתכל ביחד על תמונות של כדור הארץ מקרוב ומרחוק.
  • להתבונן בגלובוס ולהוסיף לרשימה שלכם מידע חדש שגיליתם.
  • להסתכל על שידורים ישירים שנשלחים מתחנת החלל ,המקיפה את כדור הארץ כל 90 דקות, כדי לראות מה רואים האסטרונאוטים בתחנת החלל.
  • להוריד יישומון של google earth, ולגלות ממצאים נוספים שניתן לקבל באמצעות התוכנה. אל תשכחו לסובב את כדור הארץ לכל מיני כיוונים, אפילו שיראה הפוך!
  • לצאת החוצה ולהמשיך לרשום מה רואים: מה ניתן לראות מכדור הארץ? מה ניתן לגלות כשעומדים עליו? איפה נמצא כדור הארץ ביחס לשאר גרמי השמיים?

 צורת כדור הארץ:

רוב הגופים השמימיים בעלי צורה כדורית. אריסטו המדען והפילוסוף היווני, ניסח כמה טעונים לכך שכדור הארץ הוא עגול. לדוגמה, הוא ערך ניסוי וגילה שכשצופים בספינה מתרחקת בים הפתוח הספינה נעלמת מעבר לאופק. בגלל המבנה הכדורי של כדור הארץ העצם לא רק קטן עם התרחקותו, אלא גם נעלם "מתחת לקו האופק", מלמטה עד למעלה תוך כדי ההתרחקות. בנוסף, הוא הבחין שבעת ליקוי ירח רואים את הצל של כדור הארץ על פני הירח וצורתו עגולה בדומה לצל של כדור.
הגלובוס הוא דגם מוקטן של כדור הארץ האמיתי. מעניין לציין כי אף על פי שעצם השם העברי כדור הארץ מצביע על צורתו, ילדים רבים אינם מקשרים זאת עם צורתו של המבנה שאנו חיים עליו. הם אמנם משתמשים במונח כדור הארץ, אך כאשר הם נשאלים מהי צורתו, הם לא תמיד מתייחסים לכדוריותו (חוברת "מבט לשמים" תוכנית מבט לגן, עמ' 139). 
אפשר לבנות דמות קטנה ובית שיתאים לה ולבקש מהילדים להעמיד אותם בחלקים שונים של הגלובוס. מה מחזיק את הבתים והאנשים בקצה השני של העולם? 

 

גודל כדור הארץ:

כדור הארץ נראה לנו עצום ממדים לעומת הירח והשמש, הנראים דומים בגודלם בשמיים (זאת העובדה שמאפשרת ליקוי חמה), אך למעשה השמש גדולה מכדור הארץ והירח קטן ממנו. לצורך המחשה ניתן לחשוב על גודלם היחסי של השמש, כדור הארץ והירח בעזרת אנלוגיה- אם כדור הארץ הוא בגודל של כדור סל, הירח יהיה בגודלו של כדור טניס והשמש תהיה בגודל של מגרש כדורסל שלם.
 
 

תנועת כדור הארץ:

כדור הארץ מסתובב סביב צירו כל 24 שעות ומקיף את השמש במשך שנה שלמה. בניגוד לתחושת הסיבוב בקרוסלה, אנחנו לא מרגישים את סיבוב כדור הארץ. במערכת שיווי המשקל שלנו שמותאמת לחיים על כדור הארץ. גם השמש מסתובבת סביב עצמה כל חודש, והיא גם מסתובבת סביב מרכז הגלקסיה, שבה אנו חיים שנקראת שביל החלב. הסיבוב של כדור הארץ סביב עצמו גורם לתופעה המחזורית של היום והלילה. בנוסף, סיבוב כדור הארץ יוצר שינויים באטמוספרה המקיפה את כדור הארץ: כך נוצרים רוחות ושינויים במזג האוויר.

לסיום: חידה משפחתית- מה המרחק בין כדור הארץ לירח?
 
נוצר בתאריך: 28/02/16
עודכן בתאריך: 01/03/16