Skip to main content

מבט הדרקון


בפעילות זו נבנה דרקון קסמים בעזרת קיפולי נייר, כשמסתכלים על הדרקון בעין אחת נראה שהדרקון עוקב אחרינו. פעילות זו היוותה השראה לבניית פסל גדול ומרשים המוצב במוזיאון.
הפעילות מבוססת על הפעילות באתר Grand Illusions


 
מה עושים?
 
מורידים ומדפיסים את איור הדרקון
גוזרים ומדביקים את הדרקון לפי ההוראות
מעמידים את הדרקון על שולחן או על אדן החלון.
עוצמים עין אחת. בעודכם מביטים בדרקון מזיזים את ראש. האם הדרקון "עוקב" אחריכם?
שימו לב: יש לבהות בדרקון זמן מה בעין אחת ולנסות באופן מודע לקבל את התחושה שפני הדרקון בולטים.
איפה פה המדע?
כשעוצמים עין אחת אנחנו מקבלים רמזים מועטים ומניחים בטעות שאף הדרקון בולט (למרות שפני הדרקון שקועות). אשליה זו מדגימה את השפעתו הרבה של ניסיון העבר שלנו: אנחנו התרגלנו שפנים הן בולטות ולא שקועות, ולכן מעדיפים את הפירוש הזה. הנטייה לראות פנים כבולטות גוברת על רמזים של עומק, כגון הצללה.
 
כאשר אנו נעים בעולם, התמונה שמגיעה לעין שלנו מעצמים דוממים משתנה כל העת - אך ברור לנו שהעצמים לא זזים כי מה שמשתנה הוא נקודת המבט. המוח בונה מודל של השינוי שאמור להתרחש וכאשר הכל מתאים למודל לא נוצרת אשליה. במצבים בהם השינוי אינו עולה בקנה אחד עם המודל שהמוח יוצר, נוצרת תחושה שהעצם הוא שזז. יתרה מזו, באשליית "הראש המסתובב" ובאשליית הדרקון יש בדיוק היפוך ביחס לכיוון השינוי הצפוי ולכן התחושה היא שהוא פונה אלינו ועוקב אחרינו. הדרקון עוקב אחרינו כשנעים ימינה ושמאלה. כשמרימים ומורידים את המבט, נראה שהדרקון מרים ומוריד את ראשו בהתאם.

 
נוצר בתאריך: 01/02/18
עודכן בתאריך: 01/02/18