Skip to main content
header

צייר לי אופניים

ציורי ילדים הם פֶּתַח לחשיבה וצוהר לעולמם הפנימי של הילדים. בהקשרים של חינוך מדעי, ציורים יכולים לעזור לילדים לחשוב ולשאול שאלות. שאלות אשר התעוררו במהלך הציור יכולות לכוון להתבוננות ממוקדת. לפעילות הנוכחית שני שלבים: בשלב הראשון הילדים מוזמנים ליצור ציור שיאפשר להם להסביר למישהו אחר כיצד פועלים האופניים. בשלב השני הילדים מוזמנים להשוות בין הציור שיצרו לבין אופניים אמתיים, וליצור ציור חדש או לתקן בצבע אחר את הציור הראשון שיצרו. 
 
1. בקשו מהילדים לצייר ציור הַמַּדְגִּים כיצד האופניים פועלים. הגדירו מראש שלפעילות זו שני שלבים: ציור ולאחר מכן בדיקה ותיקון. 
2. עודדו את הילדים לשוחח על הציור שלהם תוך כדי יצירתו, לתת שם לחלקי האופניים ולחשוב על דרך שבּה החלקים מחוברים אחד לשני כדי לאפשר את התנועה של האופניים.
3. רשמו את השאלות שמתעוררות אצלכם ואצל הילדים תוך כדי הציור.
4. הזמינו את הילדים להשוות את הציור שלהם לאופניים אמתיים, ולתקן את הציור במידת הצורך. עודדו את הילדים לתאר אם היו חלקים קשים יותר לציור, ולמה. 
מה עוד אפשר לעשות
5.  נסו לצייר אופניים בעצמכם כדי להסביר למישהו אחר כיצד הגלגלים נעים. מה גיליתם?
6. נסו לצייר איך פועלת מטריה או לצייר את המנגנון שמאפשר למכונית/ לצעצוע להתקדם או לבובה לפקוח עיניים ולעצום אותן.
 
Velocipedia 
 
האָמן ג'אן לוקה ג'ימיני בחן את הזיכרון החזותי שלנו. במיזם שהחל בשנת 2009 ג'ימיני ביקש ממאות אנשים מ-7 מדינות שונות לצייר אופניים מתוך הזיכרון. התבוננות במכלול הרישומים חושפת תמונה מרתקת של האופֶן שבו הזיכרון החזותי שלנו פועל, ובמקרים רבים מצביעה על כך שאין קשר בין אופֶן הפעולה של האופניים לאופן שבו אנו זוכרים אותם. בתערוכת אופניים 2X200 מוצגים כמה עשרות רישומים, ועל המסך ניתן לראות הדמיות היפר-ריאליסטיות של מבחר מתוך הרישומים האלה. 

http://road.cc/content/blog/90885-science-cycology-can-you-draw-bicycle

לצייר כדי ללמוד 
הפסיכולוג הקוגניטיבי גורג' פורמן טבע את המונח "לצייר כדי ללמוד". הוא ביקש מבנו ג'ד, בן 7, לצייר אופניים בלי להסתכל עליהם. גישתו מבקשת מהילדים לייצג באמצעות ציור על הנייר את דרכי החשיבה שלהם על אופן הפעולה של דברים: אפשר לצייר את גוף האדם מבפנים, את השמיים רגע לפני שהגשם מתחיל לרדת או כיצד פועלת מצלמה. הילדים מוזמנים לצייר לא רק כדי ליצור ייצוג של הצורה או המראֶה של התופעה, החפץ או המכשיר, אלא במטרה להסביר כיצד הם פועלים. כאשר אנחנו מבקשים מהילדים לצייר ציור שיכול להסביר למישהו אחר כיצד פועלים הדברים, אנחנו נותנים להם כלי לחשיבה ולתקשורת עם אנשים אחרים.  
 
נוצר בתאריך: 29/06/17
עודכן בתאריך: 02/07/17