Skip to main content

נרי בלומפילד ז"ל


 

מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים אבל וכואב על פטירתה
של ידידתנו היקרה, התומכת והשותפה להקמתו של המוזיאון
 
נרי בלומפילד ז"ל
 
ושולח את תנחומיו הכנים להארי וננסי בלומפילד ואוולין ורפאל שכטר ובני משפחותיהם
 
שלמה ינאי, יו"ר הועד המנהל                                        מיה הלוי, מנהלת המוזיאון

 

חברי הועד המנהל ומשפחת מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים
נוצר בתאריך: 09/02/15
עודכן בתאריך: 09/02/15