Skip to main content

חברי ההנהלה הציבורית

יו"ר הועד המנהל:

 • מר שלמה ינאי

חברים:

 • מר הרי בלומפילד, נשיא קרן אל- די
 • גב' שפרירה בלק, מנהלת לשעבר של היחידה לחברות ועמותות ויועצת לנשיא האוניברסיטה העברית
 • ד"ר אלון דומניס, יו"ר קבוצת דומניס 
 • פרופ' חנוך גוטפרוינד, פרופ' לפיזיקה, מכון רקח לפיזיקה, נשיא לשעבר של האוניברסיטה העברית
 • ד"ר לורה ורטון, חברת מועצת העיר, עיריית ירושלים    
 • מר יואב זימרןמשנה למנהל מנח"י ראש אגף פדגוגיה וטיפול בפרט
 • ד"ר אסנת כהן, מנהלת הרשות לקהילה ונוער, האוניברסיטה העברית
 • מר אריה מינטקביץ, ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון של גזית גלוב בע"מ
 • פרופ' רן נתן, ראש מרכז מינרווה לאקולוגיה של תנועה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 • פרופ' אסף פרידלר, כימיה, דיקן הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע,
  האוניברסיטה העברית
 • מר ישי פרנקל, סגן נשיא ומנכ"ל האוניברסיטה העברית
 • גב' ענת צור, מנכ"לית הקרן לירושלים
 • ד"ר אודי שפיגל, מנהל מחלקת  חינוך, הקרן לירושלים
נוצר בתאריך: 04/05/08
עודכן בתאריך: 21/06/21