Skip to main content
header

סדנה לגיבוש צוות - Team Building

בסביבת העבודה המודרנית איכות התקשורת הבינאישית בצוות העובדים משפרת את הישגי הארגון!

על כן יצרנו במוזיאון סדנה ייחודית שמטרתה גיבוש צוות העובדים, יצירת שיתוף פעולה, ניהול זמן, יצירתיות ותקשורת.


סדנת קשרים
קשרים הם נושא חשוב במתמטיקה מתקדמת, אבל לא רק... הם גם מאפשרים פעילות והנאה מרובים למשתתפים בפעילות, כמו גם פיתוח חשיבה ותכנון בארגון. בסדנה נפתור פעילויות חידתיות מאתגרות בקשרים: למשל- נקשור אחד את השני בעזרת אזיקים, ונראה כיצד אפשר להשתחרר לבד, או שנחשוב כיצד אפשר לעשות קשר ולהפר אותו מבלי לשחרר את אחיזתנו בחבל.
על מנת לפתור את המשימות ידרשו המשתתפים חשיבה ותכנון "מחוץ לקופסא", כמו גם שיתוף פעולה וחשיבה קבוצתית בין הנקשרים.


סדנת תכנון
הפעילות מתבצעת בקבוצות קטנות, ולה  שתי מטרות עיקריות. המידית ביניהם היא יצירת אינטראקציה מגבשת בין חברי הקבוצה והשנייה היא קידום הטמעה של תהליכי חשיבה ותכנון כחלק מהדרך להשגת מטרותיך. אנו נקדם את מטרותיך באמצעות פעילויות "קטנות וקלילות". למשל- הכנסת שיפוד לתוך בלון מבלי שיתפוצץ, להעמיד בלון על הראש, גשר לאונרדו, טנסגריטי ועוד...

הערות:
הפעילות מתבצעת בקבוצות קטנות.
משך הסדנה ותכניה יותאמו לדרישות הלקוח.
באפשרותכם לקיים את הדיון בנושא פיתוח ארגוני עם יועץ ארגוני מטעמכם.


 לפרטים נא ליצור קשר עם מחלקת השיווק. טל. 02-6544865  ettib@mada.org.il

נוצר בתאריך: 01/05/08
עודכן בתאריך: 01/11/15