Skip to main content
header

דף העמדה של המוזיאון

נושא המוזיאון הוא מדע.

מטרת המוזיאון היא לעורר את הסקרנות ולהעמיק את ההבנה בעולם הטבע והטכנולוגיה.

המוזיאון מציג את העקרונות ואת המהות של המדע והטכנולוגיה, לקהל רחב ככל שניתן.

המוזיאון מציג את המדע כחלק בלתי נפרד מן התרבות המודרנית ומקשר אותו לתופעות מחיי היום-יום.

המוזיאון הוא מוסד לחינוך לא-פורמלי.

במוקד המוזיאון תערוכות של מוצגים אינטראקטיביים. המוצגים מלווים במגוון רחב של פעילויות המעמיקות את ההבנה ומרחיבות את החוויה.

המוזיאון הוא גוף דינמי שנותן מענה לצרכים משתנים, מגיב לאירועים, ומחדש בקביעות את תוכניותיו ואת פעילויותיו.

משכנו בשדרת המוזיאונים בירושלים, והוא משמש את העיר ואת הארץ כולה.

מציג את העקרונות ואת מהות המדע והטכנולוגיה -

העקרונות, התופעות והחוקים של הטבע והטכנולוגיה מוצגים דרך דוגמאות שנבחרו בשל הענין בהן ובשל הנגישות אליהן.

מהות המדע מודגמת דרך תצוגה שיטתית והיסטורית של נושאים נבחרים.

קהל רחב -

מבקרים מכל גיל ורקע יכולים ליהנות ולהפיק תועלת מחשיפה למדע.

המוצגים והפעילויות מותאמים לכל קשת המבקרים, כולל קבוצות ייחודיות.

ההסברים ניתנים ברמות שונות ובשלוש שפות. לגיל הרך אגף מיוחד.

חינוך לא פורמלי -

המוזיאון יוצר סביבה לימודית מגרה, שפועלת על מכלול החושים של המבקר ומעודדת שינוי בהתייחסות אל המדע - המוזיאון מציג את המדע כמרתק ונגיש.

המוזיאון משרת את מערכת החינוך הפורמלי במתן פעילויות של העשרה מדעית.

מוצגים אינטראקטיביים -

המוצגים מופעלים ע"י המבקר, ובכך הם מעניינים, מהנים ומלמדים במיוחד. המוצגים מעודדים שיתוף פעולה והידברות בין המבקרים, ומלווים בהנחייה של מדריכים.

התוכן של כל מוצג ממוקד לרוב סביב תופעה מדעית אחת. המוצגים מעוצבים בצורה מצודדת, השומרת על בהירות המסר המועבר. הם בנויים בעלות הנמוכה ביותר ובתחזוקה מינימלית.

פעילויות -

נוסף לתערוכות, המוזיאון מקיים הדגמות והצגות דרמטיות בנושא מדע, התנסויות, ניסויים ובניה, סרטים והרצאות, תחרויות וחידונים, אירועי מדע, מפגשי מדע לתלמידי בתי-ספר והשתלמויות מורים בנושאים מדעיים ובדרכים להצגתם. כל זאת כדי לתת מענה לצרכים של מבקרים שונים, לטפל בנושאים שאינם מוצגים בתערוכות ולהרחיב את טווח ההשפעה של המוזיאון על המבקרים.

פעילויות חוץ-מוזיאליות -

המוזיאון רואה חשיבות רבה בפעילויות היוצאות ממנו אל בתי הספר ואל הקהילה.

דינמי -

תוכן המוזיאון - המוצגים והפעילויות - משתנה ומתפתח דרך קבע.

כדי לבטא את עולם המדע והטכנולוגיה המתחדשים, מגיב המוזיאון לאירועי מדע או להתפתחויות טכנולוגיות בדרכים מתאימות.

המוזיאון מלווה כל העת בהערכה ובמשוב כדי לשפר את דרכי פעולתו.

נוצר בתאריך: 11/03/08
עודכן בתאריך: 31/05/18