Skip to main content

לוח זמנים

 
 
 
לוח הזמנים נקבע בהתאמה לתחרויות הבינלאומיות אליהן נשלחים הזוכים בתחרות.
יתכנו שינויים בלוח הזמנים של התחרות.
 
 
הרשמה לתחרות 2020 הסתיימה, בהצלחה לנבחרת!
 
הרשמה ומיון:
 
31/10/2019 - תאריך אחרון להגשת מועמדות לתחרות
10/11/2019 -  סיום שלב מיון ראשון, הודעה למועמדים ולאנשי הקשר
28/11/2019 -  שלב מיון שני: סדנת מיון במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים. 
מועד נוסף יינתן למועמדים שאינם יכולים להגיע בתאריך זה. יש ליצור קשר עם רכזת התחרות.
 02/12/2019 - הודעה על תוצאות סדנת המיון למועמדים ולאנשי הקשר 
 
הכנה לקראת שלב הגמר:
 
05/01/2020 -  הגשת תקצירי העבודה לחוברת תקצירים
09/02/2020 -  סדנת הכנה במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים, הגשת עבודות כתובות לשיפוט.
16/02/2020 -  הגשת כרזה מדעית/הנדסית
 
 
שלב הגמר:
 
15-17/03/2020 (במסגרת שבוע המדע הלאומי) - מחנה מדעי בן 3 ימים במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים
חודש מרץ - תצוגה של העבודות במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים
לוח הזמנים נקבע בהתאמה לתחרויות הבינלאומיות אליהן נשלחים הזוכים בתחרות. ייתכנו שינויים בלוח הזמנים
 
הטקס בכנסת יערך ביום שלישי 17/03/2020
 
עם תום שלב הגמר יוצגו העבודות לקהל הרחב במוזיאון.
 
 
 
תחרויות בינלאומיות
 
מאי 2020 - תחרות  ISEF
אוגוסט 2020 - מחנה מחקר בגרמניה 
אמצע ספטמבר 2020 - תחרות האיחוד האירופי
 
 
נוצר בתאריך: 10/09/12
עודכן בתאריך: 01/01/20