Skip to main content
header

לוח זמנים

 
לוח הזמנים נקבע בהתאמה לתחרויות הבינלאומיות אליהן נשלחים הזוכים בתחרות.
יתכנו שינויים בלוח הזמנים של התחרות.
 
 
הרשמה לתחרות 2019 נפתחה ותימשך עד ה-8/11/18.
 
הרשמה ומיון:
- 8/11/2018  תאריך אחרון להגשת מועמדות לתחרות.
- 22/11/2018  סיום שלב מיון ראשון, הודעה למועמדים ולאנשי הקשר
- 02/12/2018  שלב מיון שני: סדנת מיון במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים. 
מועד נוסף יינתן למועמדים שאינם יכולים להגיע בתאריך זה יש ליצור קשר עם רכזת התחרות  young@mada.org.il
 
 13/12/2018- הודעה על תוצאות סדנת המיון למועמדים ולאנשי הקשר. 
 
הכנה לקראת שלב הגמר:
- 03/1/2019  הגשת תקצירי העבודה לחוברת תקצירים
- 20/1/2019  הגשת פוסטרים לקראת סדנת ההכנה
- 27/1/2019  סדנת הכנה במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים, הגשת עבודות כתובות לשיפוט
- 17/2/2019  הגשת כרזה מדעית/הנדסית סופית
 
שלב הגמר:
10-12/3/2019 (במסגרת שבוע המדע הלאומי) - מחנה מדעי בן 3 ימים במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים
חודש מרץ - תצוגה של העבודות במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים
לוח הזמנים נקבע בהתאמה לתחרויות הבינלאומיות אליהן נשלחים הזוכים בתחרות. ייתכנו שינויים בלוח הזמנים
 
 
הטקס בכנסת יערך ביום שלישי 12/03/2019
 
עם תום שלב הגמר יוצגו העבודות לקהל  הרחב במוזיאון.
 
נוצר בתאריך: 10/09/12
עודכן בתאריך: 07/11/18