Skip to main content
header

לוח זמנים

 
 
 
לוח הזמנים נקבע בהתאמה לתחרויות הבינלאומיות אליהן נשלחים הזוכים בתחרות.
אנו עושים מאמצים לקיים את התחרות כסדרה וכמובן שכפופים להנחיות שגרת הקורונה.
אי לכך ייתכנו שינויים בלוח הזמנים בהתאם להנחיות, שינוי בתאריכים או במבנה הסדנה והמחנה המדעי.
 
 
הרשמה לתחרות 2022 מתחילה בספטמבר 2021.

 
הרשמה ומיון:
 
 31/10/2021 - תאריך אחרון להגשת מועמדות לתחרות
12/11/2021 -   סיום שלב מיון ראשון, הודעה למועמדים ולאנשי הקשר
25/11/2021 -   שלב מיון שני: סדנת מיון במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים.
מועד נוסף יינתן למועמדים שאינם יכולים להגיע בתאריך זה. יש ליצור קשר עם רכזת התחרות.
 29/11/2021 - הודעה על תוצאות סדנת המיון למועמדים ולאנשי הקשר 
 
הכנה לקראת שלב הגמר:
 
26/12/2021 -   הגשת תקצירי העבודה לחוברת תקצירים
06/02/2022 -   סדנת הכנה במוזיאוןהמדע ע"ש בלומפילד ירושלים, הגשת עבודות כתובות לשיפוט.
20/02/2022 -   הגשת כרזה מדעית/הנדסית.
27/02/2022 -   הגשת סרטונים סופיים.
 
 
 
שלב הגמר:
 
13-15/03/2022 (במסגרת שבוע המדע הלאומי) - מחנה מדעי בן 3 ימים במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים.
חודש מרץ - תצוגה של העבודות במוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים.
 
לוח הזמנים נקבע בהתאמה לתחרויות הבינלאומיות אליהן נשלחים הזוכים בתחרות. ייתכנו שינויים בלוח הזמנים
 
הטקס בכנסת יערך ביום שלישי 15/03/2022
 
עם תום שלב הגמר יוצגו העבודות לקהל הרחב במוזיאון.
 
תחרויות בינלאומיות
 
מאי 2022 – תחרות   Regeneron-ISEF
אוגוסט 2022 - מחנה מחקר בגרמניה 
אמצע ספטמבר 2022 - תחרות האיחוד האירופי
 
 

 
נוצר בתאריך: 10/09/12
עודכן בתאריך: 22/09/21