Skip to main content
header

מורים – המפתח להצלחה

בין יעדיו החינוכיים של מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים: לסייע בהגברת האוריינות המדעית-טכנולוגית בקרב נוער וצעירים ולעודד בחירה של צעירים במקצועות הקשורים למדע וטכנולוגיה.
אנו ממשיכים לקיים חשיבה משותפת עם מפקחים, מורים, רכזי עבודות גמר לבגרות, ומורים למקצועות טכנולוגיים המנחים פרויקטים הנדסיים בנושא למידה באמצעות פרויקטים (לב"פ), ושילובו בלמידת מדע וטכנולוגיה בבתי הספר.

תחרות מדענים ומפתחים צעירים היא אחת הדרכים להגשמת יעדים אלה והמורים הם שותפים טבעיים לתהליך. בפני המורים עומדת המשימה החשובה של טיפוח מצוינות באמצעות עידוד מחקרים מדעיים ופרויקטים הנדסיים ודרבון התלמידים להגישם לתחרות. בכוחם של מורים להניע את תלמידיהם להשתתף בתחרות ולסייע להם בכל שלביה.

כדאי להציג בפני התלמידים את ההזדמנויות הנפתחות בפני המשתתפים בתחרות: השתתפות במחנה מדענים ומפתחים צעירים בישראל בירושלים, השתתפות בתחרויות בינלאומיות בארצות הברית ובאירופה, ביקור במוסדות מחקר שונים בחו"ל, וכן פרסים יקרי ערך לזוכים בתחרות, ביניהם מלגות לימודים במוסדות אקדמיים בישראל.

נוצר בתאריך: 27/05/08
עודכן בתאריך: 12/09/12