Skip to main content

התחרות כהזדמנות

 

המצאתם המצאה מקורית?

מכינים עבודת גמר מרתקת במדעי הטבע, היסטוריה או מדעי החברה?

עובדים על פרוייקט הנדסי?

 

יש לכם הזדמנות:

  • להשתתף במחנה בן שלושה ימים בירושלים, ולפגוש מדענים ומפתחים צעירים מכל רחבי הארץ.
  • לדון על עבודתכם עם מדענים ומהנדסים בכירים, עם דוקטורנטים מהאוניברסיטה העברית ואנשי פיתוח מ"אינטל" ולהציגה בפני הציבור.
  • לזכות במלגות לימודים במוסידות להשכלה גבוהה ולהשתתף בתחרויות בינלאומיות.

 
קיראו את דבריהם של בוגרי התחרות מהשנים הקודמות

איך תגדילו את סיכוייכם להצליח בתחרות?

במהלך התחרות תיבחן עבודתכם בשלבי המיון עד שלב הגמר, בו יערך השיפוט.

שלב המיון הראשוני מתבסס על התקציר וההמלצה המוגשים עם הגשת המועמדות ופגישה עם חלק מהמועמדים לפי הצורך.

השיפוט בשלב הגמר מתבסס על קריאת העבודה הכתובה במלואה על-ידי השופטים והצגת העבודה, תוך דיון עם השופטים בימי התחרות.

על המשתתפים בתחרות לבצע את משימות ההכנה לקראת הגמר במסגרת לוח הזמנים ולסיים את העבודה על הפרוייקט עד פברואר 2013.

באתר המוזיאון תוכלו לעיין בחומר בנושא תהליך החקר ובנושא הצגת מחקר מדעי.

תקציר העבודה

לתקציר המוגש עם הצגת המועמדות חשיבות רבה. המעבר לשלב הגמר בתחרות מושפע מאד מאיכותו. עליו להיכתב בבהירות, להציג את עיקרי העבודה ולשכנע בחשיבותה ואיכותה.

איכות העבודה הכתובה

הקפידו על הגשת העבודה כמקובל במוסדות מחקר ופיתוח: כתובה בבהירות, בליווי גרפים, טבלאות, איורים וביבליוגרפיה. היעזרו בסדנאות ההכנה של התחרות, במנחים ובמורים.

כרזה מדעית

הכרזה המדעית/הנדסית שלכם שתוצג בשלב הגמר במוזיאון מהווה תקציר מסכם ומייצג של עבודתכם, וכלי תקשורתי חשוב עם השופטים והקהל. הנחיות וסיוע לכתיבתה תקבלו בשתי סדנאות הכנה שיערכו במוזיאון המדע בירושלים, במהלכן תיפגשו עם תלמידי מחקר מהאוניברסיטה העברית ואנשי פיתוח מחברת אינטל. צוות זה, בראשותו של הרכז האקדמי של התחרות, הפרופ' גדי גלזר, ילווה אתכם עד שלב הגמר בהנחייה אישית להכנה הכרזה שתציג את עבודתכם.

שיחה עם שופטי התחרות

בשיחה זו תציגו את בקיאותכם ברקע המדעי ובתהליך המחקר, ותדונו בהם לעומק. הכנה למפגש עם השופטים תינתן גם היא במסגרת סדנאות ההכנה במוזיאון ובמהלך שלב הגמר. התכוננו לדיון ודעו להציג את עקרי הדברים בתמציתיות ובשפה קולחת.

נוצר בתאריך: 06/05/08
עודכן בתאריך: 12/09/12