Skip to main content
header

מיון ושיפוט

תהליך המיון והשיפוט


המפגש עם המנחים והשופטים במהלך תחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל מזמן בפניכם, בני הנוער המשתתפים בתחרות, היכרות עם חוקרים ואנשי תעשייה בכירים ואפשרות לזכות במשוב על עבודת החקר/פרויקט הכתובים ועל ההצגה בעל פה.

שלב המיון הראשון של העבודות/הפרויקטים המוגשים לתחרות מתבסס על טופס "פרטים על העבודה" אותו אתם ממלאים באתר ההרשמה והמלצה אשר נכתבת ע"י מבוגר אשר מכיר אתכם ואת עבודת המחקר/פרויקט אשר ערכתם.

שלב המיון השני הינו סדנת מיון במוזיאון המדע אליה מוזמנים כל המועמדים אשר עברו את שלב המיון הראשון.

בתום שני שלבי מיון אילו מתגבשת הקבוצה אשר תיקח חלק בתחרות.

תהליך השיפוט ובחירת העבודות הזוכות בשלב הגמר של התחרות מתחיל בקריאת העבודה/ הפרויקט הכתובים במלואם על-ידי שופט אחד או שני שופטים מתחום הדעת אליו שייכת העבודה/ הפרויקט.

 

יום השיפוט נפתח בהתכנסות חבר השופטים בה סוקרים כל עבודה/פרויקט ונערך דיון.
 
בהמשך מתקיימים מספר סבבי שיפוט בהם פוגשים השופטים את המתחרים בעמדותיהם  ומתקיימת שיחה ביניהם לבין המתחרים.

 

מדדים להערכת העבודות


  • בקיאות, הבנה והעמק בנושא המחקר ותחום הדעת.
  • חשיבה מדעית ומחקרית (בפרויקטים מדעיים-מחקריים).
  • חשיבה הנדסית-טכנולוגיית (בפרויקטים טכנולוגים).
  • איכות ההצגה בכתב.
  • איכות ההצגה בעל-פה.
  • מקוריות, חדשנות ויצירתיות.
  • יסודיות ועקביות.
  • מעורבות אישית ועצמאות.
  • תרומה עתידית למדע ולחברה.

חבר השופטים בתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל 2020


בחבר השופטים מכהנים בכירי המדענים ואנשי הפיתוח במוסדות המחקר, האקדמיה
והתעשייה של מדינת ישראל:
 
פרופ' חנוך גוטפרוינד – יו"ר חבר השופטים
מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
ד"ר שירה אדר
הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית ירושלים

פרופ' עמליה אולבר
המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת אריאל, אריאל
 
פרופ' יעקב אזולאי
הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת אריאל, אריאל
 
פרופ' אלישבע באומגרטן
הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' יוסי בוגנים
ביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן, הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
מר עמית בן צבי
מנהל פיתוח בכיר, אינטל
 
ד"ר יאיר בן חיים
הפקולטה למדעי החיים, האוניברסיטה הפתוחה 
 
ד"ר אמיר בן שלום
מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים 
 
פרופ' רועי בר
המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' מיכאל ברמן
מדעי המחשב, המכללה האקדמית הדסה, ירושלים
 
פרופ' סיגל ברמן
המחלקה להנדסה תעשייה וניהול,  אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

ד"ר רוני גולדשטיין
החוג למקרא, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' גדי גלזר
הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר עמרי גת
מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' אבי דומב
המחלקה לכימיה-תרופתית וחומרי טבע, בי"ס לרוקחות, האוניברסיטה
העברית בירושלים
 
ד"ר יעקב דויטש
החוג להיסטוריה, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' סדרה דקובן-אזרחי 
הפקולטה למדעי הרוח, מקבץ רב תחומי, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' חוי דרייפוס
החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב
 
פרופ' אריאל כנפו 
המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' בת שבע כרם
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' מיכל ליניאל
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
מר אבי מועלם
מנהל קבוצת פיתוח, אינטל ירושלים

פרופ' רן נתן
המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' אמיר עדן
המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית ירושלים
 
פרופ' שמואל עינב
הפקולטה להנדסה, הנדסה ביו רפואית, אוניברסיטת תל אביב
 
פרופ' תמר פלש
הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון ויצמן למדע, רחובות
 
פרופ' אליהו צור
החוג להיסטוריה, סמינר הקיבוצים, תל אביב-יפו
 
מר שחף קיזלשטיין
מנהל אינטל ירושלים, סגן נשיא אינטל העולמית
 
גב' נעה קרניאל
מנהלת תוכנה, MSI - Motorolla Solutions Israel
 
פרופ‘ אסתי שוהמי
בי“ס לרוקחות, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' מאיה שולדינר
המחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע, רחובות

פרופ‘ מוטי שטיין
המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
נוצר בתאריך: 10/09/12
עודכן בתאריך: 09/09/20