Skip to main content
header

מיון ושיפוט

תהליך המיון והשיפוט


המפגש עם המנחים והשופטים במהלך תחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל מזמן בפניכם, בני הנוער המשתתפים בתחרות, היכרות עם חוקרים ואנשי תעשייה בכירים ואפשרות לזכות במשוב על עבודת החקר/פרויקט הכתובים ועל ההצגה בעל פה.

שלב המיון הראשון של העבודות/הפרויקטים המוגשים לתחרות מתבסס על טופס "פרטים על העבודה" אותו אתם ממלאים באתר ההרשמה והמלצה אשר נכתבת ע"י מבוגר אשר מכיר אתכם ואת עבודת המחקר/פרויקט אשר ערכתם.

שלב המיון השני הינו סדנת מיון במוזיאון המדע אליה מוזמנים כל המועמדים אשר עברו את שלב המיון הראשון.

בתום שני שלבי מיון אילו מתגבשת הקבוצה אשר תיקח חלק בתחרות.

תהליך השיפוט ובחירת העבודות הזוכות בשלב הגמר של התחרות מתחיל בקריאת העבודה/ הפרויקט הכתובים במלואם על-ידי שופט אחד או שני שופטים מתחום הדעת אליו שייכת העבודה/ הפרויקט.

 

יום השיפוט נפתח בהתכנסות חבר השופטים בה סוקרים כל עבודה/פרויקט ונערך דיון.
 
בהמשך מתקיימים מספר סבבי שיפוט בהם פוגשים השופטים את המתחרים בעמדותיהם  ומתקיימת שיחה ביניהם לבין המתחרים.

 

מדדים להערכת העבודות


  • בקיאות, הבנה והעמק בנושא המחקר ותחום הדעת.
  • חשיבה מדעית ומחקרית (בפרויקטים מדעיים-מחקריים).
  • חשיבה הנדסית-טכנולוגיית (בפרויקטים טכנולוגים).
  • איכות ההצגה בכתב.
  • איכות ההצגה בעל-פה.
  • מקוריות, חדשנות ויצירתיות.
  • יסודיות ועקביות.
  • מעורבות אישית ועצמאות.
  • תרומה עתידית למדע ולחברה.

חבר השופטים בתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל 2018


בחבר השופטים מכהנים בכירי המדענים ואנשי הפיתוח במוסדות המחקר, האקדמיה
והתעשייה של מדינת ישראל:
 
פרופ' חנוך גוטפרוינד – יו"ר חבר השופטים
מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
ד"ר שירה אדר
הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' דן אורון
המחלקה לפיסיקה, מכון ויצמן למדע
 
פרופ' יעקב אזולאי
הפקולטה למדעי הטבע, אוניברסיטת אריאל, אריאל
 
פרופ' נטלי בלבן
הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
עמית בן-צבי
מנהל הנדסה בכיר, אינטל
 
ד"ר אמיר בן שלום
מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים 
 
פרופ' חגי ברגמן 
הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' מיכאל ברמן
מנכ"ל סונאריום-מדיקל, ירושלים  
 
פרופ' סיגל ברמן
המחלקה להנדסה תעשייה וניהול,  אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע
 
פרופ' ג'וני גרשוני
המחלקה לחקר התא ואימונולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב
 
פרופ' גדי גלזר
הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' יובל דור
הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' סדרה דקובן- אזרחי 
הפקולטה למדעי הרוח, מקבץ רב תחומי, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ'  חוי דרייפוס
החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב
 
פרופ' יעל זיו
החוג לבלשנות והמרכז לשפה לוגיקה וקוגניציה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' אריאל כנפו 
המחלקה לפסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' מיכל ליניאל
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
מר אבי מועלם
מנהל קבוצת פיתוח אינטל- ירושלים
 
פרופ' דניאל מנדלר 
הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, המכון לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' עודד נבון
המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית בירושלים 
 
פרופ' שמואל עינב
הפקולטה להנדסה, הנדסה ביו רפואית, אוניברסיטת תל אביב
 
פרופ' אליהו צור
החוג להיסטוריה, סמינר הקיבוצים, תל אביב-יפו
 
פרופ' תמר ציגלר
הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
פרופ' ניר קרן
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, החוג למדעי הסביבה, האוניברסיטה העברית בירושלים
 
גב' נעה קרניאל
מנהלת פיתוח תוכנה, אינטל 
 
פרופ' רודד שרן
הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת תל אביב
 
נוצר בתאריך: 10/09/12
עודכן בתאריך: 05/09/18