Skip to main content
header

הודעות למועמדים ומתחרים ההרשמה לתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל תשפ"ב 2022 תפתח בספטמבר 2022.


 
 
למערכת ההרשמה
לתחרות מדענים ומפתחים צעירים 2022 לחצו כאן
 
 
לו"ז להמשך התחרות:

31.10.2021סיום ההרשמה לתחרות באתר
12.11.2021הודעה למועמדים ולאנשי הקשר
25.11.2021סדנת מיון ראשונה במוזיאון המדע
29.11.2021הודעה על תוצאות סדנת המיון למועמדים ולאנשי הקשר
01.12.2021מפגש בזום למי שעבר את סדנת המיון והתקבל לנבחרת
26.12.2021הגשת תקצירי העבודה
23.01.2022הגשת טיוטת פוסטר להדפסה A3
30.01.2022סדנה שנייה
הגשת עבודות כתובות לשיפוט
20.02.2022
 
הגשת קבצים סופיים לפוסטר
27.02.2022הגשת סרטונים סופיים
13-15.03.2022ימי התחרות
 
 
שלב המיון הראשון של העבודות/הפרויקטים המוגשים לתחרות מתבסס על טופס "פרטים על העבודה" אותו אתם ממלאים באתר ההרשמה, תוצאות ראשוניות והמלצה אשר נכתבת ע"י מבוגר אשר מכיר אתכם ואת עבודת המחקר/פרויקט אשר ערכתם.
לאחר המיון הראשוני של העבודות, חלק מהתלמידים מוזמנים לסדנת מיון במוזיאון (ב 25.11.2022)
לוח הזמנים נקבע בהתאמה לתחרויות הבינלאומיות אליהן נשלחים הזוכים בתחרות.

חשוב לזכור שהמיון הראשוני בוחן את מידת ההתאמה של העבודה לתחרות מדענים ומפתחים צעירים. העובדה שלא מצאנו את העבודה מתאימה לתחרות אינה מעידה על טיבה, איכותה או מידת הצלחתה בשיפוט של משרד החינוך. בבואנו למיין את העבודות אנחנו מסתכלים, בין השאר, על החדשנות שלה, על היקף ההשוואות, הבדיקות והמדידות שנעשו. אנחנו שואלים את עצמנו האם עבודה מסכמת את מה שכבר ידוע בתחום או נותנת מבט חדש על הידע הקיים, הסבר או פרשנות חדשה.
 
תלמידים אשר מוזמנים לסדנת מיון ראשונה במוזיאון יצטרכו להתכונן ל 5 דקות של הצגת העבודה ולשים דגש על הדברים הבאים –
1. תוצאות – חלקיות או מלאות שיראו את הכיוון שאליו הולכת העבודה.
2. ייחוד העבודה/ חדשנות הפרויקט – מה נעשה בתחום, מה מוכר כבר בספרות ומה החדשנות.
3. חלקכם בעבודה
 
 
נוצר בתאריך: 17/11/14
עודכן בתאריך: 10/09/21