Skip to main content
תערוכות
header

מים וירטואליים

מים וירטואליים הוא מושג המתאר את כמות המים הנדרשת לייצור מזון ומוצרי תעשייה. אחד הפתרונות לבעיית המחסור במשק המים העולמי הוא הגדלת הסחר במים וירטואליים. כאשר מדינה מייבאת מוצרים הדורשים לצורך ייצורם מים, היא חוסכת שימוש במים שהיו נדרשים אילו הייתה מייצרת את אותו מוצר בעצמה. הפקת קילוגרם חיטה, למשל, מצריכה בערך 1,300 ליטר מים, לכן כל קילוגרם חיטה מכיל, באופן וירטואלי, 1,300 ליטר מים. יצוא חיטה לארץ שחונה פוטר את תושביה מהפניית מים לגידול חיטה, ומקטין את לחץ הביקוש על מקורות המים המקומיים.

היקף הסחר במים וירטואליים בעולם גדול מ-800 מיליארד מטר מעוקב מים בשנה - כמות הגדולה פי עשרה מכמות המים בנילוס. הגדלת הסחר העולמי בכלל והגדלת הסחר החקלאי בפרט יכולה לגרום להכפלת כמות המים הווירטואליים השנתית הנסחרת בעולם.

נוצר בתאריך: 20/09/10
עודכן בתאריך: 20/01/11